Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Bevægelse og læring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Bevægelsesvejleder

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at bruge bevægelse i din undervisning og skab nye rammer for læring   

 • Samarbejd med andre om at udvikle rammer og en kultur, hvor bevægelse indgår i undervisningen. 

Vil du gerne have ny inspiration til læring med bevægelse? På modulet i bevægelse og læring får du både den bagvedliggende viden om bevægelse, idræt, læring og pædagogik og metoderne til at indføre det i din egen undervisning eller læringsforløb. 

Læring og bevægelse er oplagt at bruge sammen. Med udgangspunkt i nye undersøgelser og viden, vil du kunne argumentere for at inddrage bevægelse i læring og undervisning med evidens og viden om fysiske aktiviteters gavnlige effekt på læringen hos børn og unge. Du vil også kunne kombinere faglig viden om bevægelse og bevægelseskvaliteter med pædagogisk og didaktisk viden, så du selvstændigt kan planlægge og analysere læringssituationer og læringsforløb. 

Du vil også lære at indgå i samarbejde om at udvikle og anvende rum og rammer til bevægelse og læring, og på den måde kan din viden gavne institutionen eller organisationen, du arbejder i.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du inddrager bevægelse samt anvendelse af rum og rammer i læringsforløb eller undervisning. 
 • Lær at indgå i samarbejde om at udvikle en lærings- eller undervisningskultur, hvor bevægelse er en supplerende metode til læring hos børn og unge. 
 • Lær hvordan du beskriver, analyserer og vurderer læringssituationer og formidler relevante handlemuligheder relateret til bevægelse. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du arbejder med pædagogik og didaktik, men vil gerne have flere teorier og metoder til at argumentere for bevægelse og anvende det som en metode til at skabe læring og motivation. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende  

 • kan udvikle og implementere en kultur, hvor bevægelse samtænkes med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke.  
 • kan indgå i samarbejde om udvikling og anvendelse af rum og rammer i bevægelses- og læringsperspektiv. 
 • kan udvikle didaktiske metoder og modeller til implementering af inkluderende arbejde med bevægelse og læring i skolen.  
 • har viden om evidensen bag fysisk aktivitets sammenhæng med læring og motivation.  
 • har viden om bevægelse, idræt, læring og pædagogik i en samfundsmæssig og institutionel kontekst.  
 • kan kombinere faglig viden om bevægelse og bevægelseskvaliteter med pædagogisk og didaktisk viden. 
 • kan beskrive, analysere og vurdere læringssituationer og formidle relevante handlemuligheder relateret til bevægelse. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.