Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Bevægelse, trivsel og sundhed

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Bevægelsesvejleder

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan bevægelse påvirker trivsel og sundhed, og hvordan du kan bruge det i skolens virke 

 • Lær at indgå i samarbejde om at skabe visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv. 

En god skolegang hænger sammen med trivsel og sundhed. Det kan du blandt andet skabe ved at inddrage bevægelse i skolens kultur og i din praksis som pædagog eller lærer. På dette modul får du metoder og teorier til at implementere det målrettede arbejde med sundhed, bevægelse og trivsel i din institution eller skole. 

Når du arbejder med bevægelse og læring, så får du brug for en teoretisk og metodisk forståelse for sundhedspædagogik og didaktik. Den får du på modulet, hvor du også får mulighed for at perspektivere din nye viden til dine praktiske erfaringer og daglige praksis. 

At bruge bevægelse for at skabe trivsel og sundhed stemmer godt overens med både nationale og lokale mål for sundhed blandt børn og unge. Dem lærer du også at inddrage i din argumentation for at bruge bevægelse som en integreret del af din egen praksis og skolens virke. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Få viden om, hvordan du kan skabe en kultur, hvor bevægelse aktivt bruges til at skabe trivsel og sundhed hos børn og unge. 
 • Lær hvordan du kan inddrage nationale og lokale mål om sundhed og trivsel i din planlægning og udvikling af bevægelsesorienteret undervisning eller læring. 
 • Hvordan du samarbejde med andre om at skabe visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du arbejder med pædagogik og didaktik og ser et behov for at inddrage bevægelse for at skabe mere trivsel og sundhed blandt børn og unge. På dette modul får du teorien og metoderne til at gøre det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende  

 • kan udvikle og implementere en kultur, hvor bevægelse, trivsel og sundhed er en integreret del af skolens virke. 
 • kan indgå i samarbejde om at skabe visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv.  
 • har viden om skolens betydning for bevægelse, trivsel og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv.  
 • har viden om betydningen af fysisk aktivitet i sammenhæng med sundhed og trivsel.  
 • har indsigt i sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens egne mål for sundhed, bevægelse og trivsel.  
 • kan anvende og udvikle metoder og modeller til implementering af arbejdet med sundhed, bevægelse og trivsel i skolen.  
 • kan kombinere sundhedspædagogisk og didaktisk viden og perspektivere praksiserfaringer.  
 • kan beskrive, analysere, vurdere og formidle relevante problemstillinger og handlemuligheder inden for sundhed, trivsel og bevægelse.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.