Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Børne- og ungdomslitteratur

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Danskvejleder

Tilmeld

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med børne- og ungdomslitteratur i danskfaget  

 • Bliv bedre til at udvælge, anvende og begrunde valg af børne- og ungdomslitteratur ud fra forskellige vurderingskriterier og formål. 
 • Lær at bruge forskningsresultater i relation til det børnelitterære felt og litteraturpædagogik som blandt andet læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer. 

Husker du første gang, du læste om Narnia, Harry Potter eller måske Orla Frøsnapper? Ungdoms- og børnelitteratur repræsenterer forskellige syn på verden og kan være med til at danne og udvikle børn og unge. Med dette modul lærer du at anvende børne- og ungdomslitteratur på et informeret og reflekteret grundlag, så du kan bruge litteraturen pædagogisk og didaktisk. 

Modulet vil udvikle din egen praksis fra værklæsning i litteraturundervisningen til at hjælpe børns selvstændige læsning, og du vil også lære at samarbejde med kollegaer om udvikling af undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur. På den måde kan du skabe en fælles undervisningskultur, som vil gavne den litterære, æstetiske, kulturelle og pædagogiske tilgang til børne- og ungdomslitteratur. 

For at kunne anvende din viden fra modulet i praksis, vil du også lære om forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer. På den måde kan du bedre udvælge, anvende og begrunde valg af børne- og ungdomslitteratur ud fra bestemte formål til din undervisning. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvælger den rigtige litteratur til det rigtige formål i forhold til pædagogik og didaktik.  
 • Få opdateret din viden om forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer, herunder billedbogen som medie.  
 • Lær at samarbejde med kollegaer om udvikling af undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Hvis du arbejder med danskfaget, men gerne vil inspireres til at arbejde mere med børne- og ungdomslitteraturen, så er dette modulet for dig. Her får du både en teoretisk, praktisk og historisk indføring i litteraturen og dens anvendelse. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kollegaer om udvikling af undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur.  
 • kan vurdere og håndtere forskningsresultater i relation til det børnelitterære felt og litteraturpædagogik, herunder læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer.  
 • har viden om børne- og ungdomslitteraturens litteratur- og kulturhistorie.  
 • har viden om forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer, herunder billedbogen som medie.  
 • har indsigt i børnelitteraturens egenart og relationen mellem børnelitteratur og pædagogik.  
 • kan reflektere over børnelitteraturens æstetik, forskellige barndomssyn og dannelsesforestillinger i børnelitteratur.  
 • kan udvælge, anvende og begrunde valg af børne- og ungdomslitteratur ud fra forskellige vurderingskriterier og formål fra værklæsning i litteraturundervisningen til børns selvstændige læsning.  
 • kan analysere og fortolke børne- og ungdomslitteratur. 
 • kan perspektivere til børne- og ungdomslitteratur litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.