Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Dansk som andetsprogsvejledning

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Dansk som andetsprog PD

Tilmeld

Lær hvordan du faciliterer sprogstimulering og undervisning i dansk som andetsprog  

 • Lær hvordan du kan bruge observationer til at vejlede om undervisningspraksis og elevdeltagelse. 
 • Vejled kolleger, ledelse, forældre og eksterne partnere i udvikling af undervisning eller læringsformer for børn og unge med dansk som andetsprog. 

Ofte hører man dansk omtalt som et af de sværeste sprog i verden - og det er der måske noget om. Med modulet i dansk som andetsprogsvejledning kan du være med til at gøre det lettere at vejlede om nye metoder til at stimulere og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog. 

Gennem metoder til observation og vurdering af undervisningspraksis og elevdeltagelse kan du vejlede kollegaer i forbindelse med udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering eller undervisning. Men det er ikke kun den faglige formidling, du lærer på modulet. Du lærer også at formidle de praksisnære og faglige problemstillinger for forældre og ledelse, så der kan inddrages flere resurser i arbejdet med at udvikle den bedste praksis i undervisningen af dansk som andetsprog. 

Med viden om vejledningsteori og metode kan du også udvikle din egen vejledningspraksis gennem refleksion, og dette lægges der også op til på modulet.   

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du vejleder kolleger, ledelse, forældre og andre samarbejdspartnere i udvikling og implementering af sprogstimulering og undervisning i dansk som andetsprog. 
 • Lær om vejledningsteori, metode og grundlæggende principper for vejledning. 
 • Hvordan du observerer undervisningspraksis og elevdeltagelse og bruger det som baggrund for vejledning. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er rettet mod dig, der arbejder eller drømmer om at arbejde med at styrke den nuværende undervisning og sprogstimulering af flersprogede børn, unge eller voksne. Med dette modul får du teorien og metoderne til at gøre det.   

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering/undervisning i dansk som andetsprog.  
 • kan observere undervisningspraksis og elevdeltagelse som baggrund for vejledning.  
 • kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger om dansk som andetsprog i forhold til både forældre, kollegaer og ledelse med henblik på praksisudvikling. 
 • kan reflektere over egen vejledningspraksis på baggrund af viden om vejledningsteori og metode og grundlæggende principper for vejledning.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med intern censor.