Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Dansk sprog og literacydidaktik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Danskvejleder

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at håndtere sprogpædagogiske problemstillinger og udvikl din egen praksis inden for undervisning i sprog 

 • Få ny viden og metoder til undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen. 
 • Lær teorier om tilegnelse af sproglige kompetencer og om sprogets betydning for børns udvikling og læring. 

Vil du hjælpe børn og unge med at udvikle deres sprog og sprogbrug i skolen? Så får du her et grundigt teoretisk og metodisk fundament til at udvikle din egen praksis med sproglig vejledning og undervisning i dansk som andetsprog. 

Sproget har stor betydning for børns udvikling og læring. Du får på modulet teoretisk forståelse for børn og unges tilegnelse af sproglige kompetencer, og du lærer at foretage en systematisk sproglig analyse, som kan bruges til at tilrettelægge og udvikle undervisningen i sprog. Den udvikling sker ofte i samarbejde med kolleger, og derfor lærer du også at indgå i dialog med kolleger med viden om sproget som system, sproget i brug samt sprogets funktioner og betydningspotentiale. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du vurderer og begrunder didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog.  
 • Lær teorierne bag tilegnelsen af sproglige kompetencer, sproget som system og sproget i brug for at bruge det i relation til børns udvikling og læring.  
 • Hvordan du analyserer og vurderer elevproducerede tekster med viden om pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder som danskvejleder eller som drømmer om at gøre det. Med dette modul får du de teoretiske og metodiske forudsætninger for at hjælpe børn og unge med at udvikle og nuancere det danske sprog. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

Den studerende  

 • kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kolleger om vurdering af læremidler og udvikling af undervisningen i sprog
 • kan vurdere og begrunde didaktiske valg og sprog- og literacydidaktiske tilgange og metoder i danskundervisningen
 • kan vurdere og reflektere over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, som knytter sig til elevernes tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder
 • har viden om sproget/tegn som system og sproget/tegn i brug, samt tegnets funktioner og betydningspotentiale
 • har indsigt i forskellige teorier om tilegnelse af sproglige og semiotiske kompetencer og om sprogets/tegnets betydning for børns udvikling og læring
 • kan foretage en systematisk sproglig analyse og vurdering af skrift- og talesprog med relevans for danskundervisning i skolen
 • kan foretage en systematisk multimodal analyse og vurdering af tekster med relevans for danskundervisningen i skolen
 • kan foretage en sprogbeskrivelse af tekster spændende fra hele tekster til sprogets mindste dele ved brug af pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi.
 • kan foretage en beskrivelse af multimodale tekster spændende fra hele tekster til brugen af semiotiske ressourcer ved brug af pragmatik og semiotik
 • kan analysere og vurdere elevproducerede tekster såvel mundtlige som skriftlige
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.