Gå til hovedindhold

Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser

Type: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Bliv en bedre underviser med dybere indsigt i de forskellige målgrupper på erhvervsrettede uddannelser

 • Bliv bedre til at håndtere elevers og kursisters individuelle behov og tage højde for deres forudsætninger.


For at skabe de bedste forudsætninger for læring, skal du forstå dine elever og kursister. Med dette modul får du en grundig teoretisk og praktisk gennemgang af de forudsætninger, som deltagere på erhvervsrettede uddannelser ofte har. Du lærer samtidig, hvordan du kan motivere eleverne og differentiere din undervisning efter deres forskellige forudsætninger.


Med udgangspunkt i både sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver lærer du at skabe de bedste forudsætninger for motivation, trivsel og læring hos dine elever og kursister. Du kommer til at arbejde med observation og analyse af elevers og kursisters forudsætninger, adfærdsmønstre og handlemåder, så du kan skabe det bedst mulige læringsforløb og læringsmiljø.


Sluttelig vil du også få mulighed for at reflektere over, hvad deltagernes forskellige forudsætninger betyder for din egen praksis som underviser, og hvordan du kan indarbejde din nye viden i dit arbejde.


Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov.
 • Få viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver.
 • Hvordan du begrunder differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger.


Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der ønsker at arbejde erhvervspædagogisk, eller som måske allerede gør det. Modulet har til formål at styrke din tilgang og forståelse for elever og kursister. 

Adgangskrav

Du har flere muligheder for at opfylde adgangskravene til moduler på Diplom i erhvervspædagogik:

 • Du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, som mindst er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse
 • Du vurderes via en individuel kompetencevurdering til at have uddannelsesmæssige forudsætninger eller realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.
 • Særligt: Hvis du opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på de to første obligatoriske moduler (Modul 1: Undervisning og læring, Modul 2: Undervisningsplanlægning og didaktik). Når du har bestået disse to moduler, vil du via en individuel kompetencevurdering kunne få adgang til de øvrige moduler på uddannelsen.
   
Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov.
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger relateret til deltagere.
 • påtage sig ansvar for at arbejde med elevers og kursisters forudsætninger og behov på et etisk grundlag.
 • kunne reflektere over deltagerforudsætningers betydning for egen praksis.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende


Viden

 • have viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver.
 • have indsigt i ungdoms- og voksenkulturers betydning for deltagelse i uddannelse.
 • kunne forstå, hvordan deltagernes motivation, modstand og mestring har betydning for - og manifesterer sig i - skolehverdagen.


Færdigheder

 • kunne observere, analysere og vurdere elevers og kursisters forudsætninger for at indgå i læringsforløb.
 • kunne begrunde differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger.
 • kunne vurdere deltagernes forskellige adfærdsmønstre og handlemåder med henblik på tilrettelæggelse af læringsmiljøer.