Gå til hovedindhold

Demens, jura og etik

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Demens

Tilmeld

Få juridisk og etisk grundlag til at behandle sager med demente mennesker 

 • Få viden og indsigt, så du kan handle på et etisk og juridisk grundlag i sager med demens. 
 • Lær at samarbejde med den ramte af demens, de pårørende og andre professionelle.   

Det er ofte sårbart, når et menneske med demens og de pårørende får brug for din hjælp som myndighedsperson på socialområdet. Derfor er det ikke nok, at du kender til lovgivningen i forhold til demensområdet. Du skal også reflektere over problemstillinger relateret til et trygt og værdigt liv for den demensramte og de pårørende. Og du skal kunne forstå samspillet mellem juridiske rammer og etiske dilemmaer i forhold til dit arbejde og din hjælp.  

På modulet Demens, jura og etik bliver du ikke alene sat grundigt ind i lovgivningen på området. Du får også viden om etiske teorier i forhold til demensområdet. Og endelig får du mulighed for at bringe din viden og færdigheder inden for både jura og etik i spil, så du bliver klædt på til at håndtere sager med demens på et solidt juridisk og etisk fundament.  

Modulet giver dig også redskaberne til at behandle sager med demens i samarbejde med andre fagligt og tværprofessionelt.  

Det lærer du på modulet: 

 • Lovgivningen inden for demensområdet. 
 • At anvende lovgivningen og etiske refleksionsmodeller i sager inden for demensområdet. 
 • Borgerinddragelse.  
 • En personcentreret tilgang.  
 • At formidle juridiske rammer og etiske problemstillinger på en værdig måde over for borgeren med demens, de pårørende og samarbejdspartnere. 

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Har du spørgsmål vedrørende modulet, er du meget velkommen til at kontakte Lene-Theresa Hansen

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er målrettet alle, der arbejder professionelt med demens.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 

At den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udvikle egen praksis og handle på et etisk og juridisk grundlag i samarbejde med borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartnere. 

Indhold: 

 • Lovgivning. 
 • Etik og refleksionsmodeller. 
 • Personcentreret tilgang. 
 • Borgerinddragelse. 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende 

 • skal have viden om de juridiske rammer og etiske teorier i forhold til demensområdet. 
 • skal forstå samspillet mellem juridiske rammer og etiske dilemmaer i forhold til praksis med borgeren med demens og dennes pårørende samt kunne reflektere over problemstillinger relateret til et trygt og værdigt liv for borgeren med demens og dennes pårørende. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • skal kunne anvende lovgivningen og etiske refleksionsmodeller i arbejdet med borgeren med demens og dennes pårørende. 
 • skal kunne vurdere juridiske og etiske problemstillinger ud fra et personcentreret perspektiv for den enkelte borger med demens og dennes pårørende samt kunne begrunde og vælge relevante løsninger. 
 • skal kunne formidle juridiske rammer og etiske problemstillinger på en værdig måde over for borgeren med demens, dennes pårørende og samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • skal kunne håndtere komplekse situationer inden for lovgivningens rammer i forhold til borgere med demens og deres pårørende. 
 • skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde samt kunne udvise etisk dømmekraft i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende om udvikling af et meningsfuldt hverdagsliv. 
 • skal kunne udvikle egen praksis ud fra en personcentreret og værdig støtte for borgeren med demens og dennes pårørende.