Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Demens, jura og etik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Demens

Tilmeld

Få juridisk og etisk grundlag til at behandle sager med demente mennesker 

 • Få viden og indsigt, så du som professionel fagperson kan handle på et etisk og juridisk grundlag i sager med demens. 
 • Lær at samarbejde med den ramte af demens, de pårørende og andre professionelle.   

Kvalitet i - og på tværs af de forskelligartede sektorielle tilbud til mennesker med demens og deres familier - er central i den tværprofessionelle demensomsorg. Den hjælp og støtte du som professionsuddannet fagperson tilbyder, fordrer indsigt i lovgivning og etik samt dilemmaerne relateret hertil. 

På modulet sætter vi fokus på samspillet mellem jura og etik i den tværprofessionelle søgen efter at inddrage til udviklende fællesskaber mellem fagprofessionelle, borgeren med demens og dennes pårørende. Centralt står refleksionerne over borgerindflydelse medfølgende forskelligheden i interesser og perspektiv, og derved et fokus på en bred, nysgerrig og nuanceret forståelse af borgerens forhold i verden.

Fokus er desuden centreret om at kunne begrunde og vælge relevante løsninger på komplekse juridiske og etiske problemstillinger. Vurderingen heraf, relateret til et trygt og værdigt liv for den demensramte og de pårørende, er central i den teoretisk funderede og praksisrelaterede analyse, der tager udgangspunkt i et personcentreret perspektiv for den enkelte borger og dennes pårørende.

Det lærer du på modulet: 

 • Lovgivningen inden for demensområdet. 
 • At anvende lovgivningen og etiske refleksionsmodeller i sager inden for demensområdet. 
 • Borgerinddragelse.  
 • En personcentreret tilgang.  
 • At formidle juridiske rammer og etiske problemstillinger på en værdig måde over for borgeren med demens, de pårørende og samarbejdspartnere. 

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er målrettet alle, der arbejder professionelt med demens.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 

At den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udvikle egen praksis og handle på et etisk og juridisk grundlag i samarbejde med borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartnere. 

Indhold: 

 • Lovgivning. 
 • Etik og refleksionsmodeller. 
 • Personcentreret tilgang. 
 • Borgerinddragelse. 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende 

 • skal have viden om de juridiske rammer og etiske teorier i forhold til demensområdet. 
 • skal forstå samspillet mellem juridiske rammer og etiske dilemmaer i forhold til praksis med borgeren med demens og dennes pårørende samt kunne reflektere over problemstillinger relateret til et trygt og værdigt liv for borgeren med demens og dennes pårørende. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • skal kunne anvende lovgivningen og etiske refleksionsmodeller i arbejdet med borgeren med demens og dennes pårørende. 
 • skal kunne vurdere juridiske og etiske problemstillinger ud fra et personcentreret perspektiv for den enkelte borger med demens og dennes pårørende samt kunne begrunde og vælge relevante løsninger. 
 • skal kunne formidle juridiske rammer og etiske problemstillinger på en værdig måde over for borgeren med demens, dennes pårørende og samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • skal kunne håndtere komplekse situationer inden for lovgivningens rammer i forhold til borgere med demens og deres pårørende. 
 • skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde samt kunne udvise etisk dømmekraft i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende om udvikling af et meningsfuldt hverdagsliv. 
 • skal kunne udvikle egen praksis ud fra en personcentreret og værdig støtte for borgeren med demens og dennes pårørende. 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.