Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Den sociale diplomuddannelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Styrk det sociale arbejde

 • Få nye teorier og metoder til at styrke dit arbejde i det socialfaglige felt.
 • Udvikl dine evner til at analysere og dokumentere sociale indsatsområder og social praksis. 

Som professionel på det socialfaglige område skal du forholde dig til hvilke sociale indsatser, der virker, hvilke udviklingsopgaver du skal sætte i værk, det tværfaglige samarbejde og ikke mindst, hvordan du dokumenterer det hele. 

På den sociale diplomuddannelse giver vi dig viden om og færdigheder til at kvalificere, udvikle og styrke det sociale arbejde. Her styrker vi dine kompetencer til at analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer. Du lærer at analysere sociale indsatsområder og social praksis i lyset af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.

I uddannelsen arbejder du med at forbinde videnskabelig analyse med praktisk socialt arbejde, og du lærer at arbejde med dokumentation af sociale indsatser. Desuden lærer du at omsætte teoretisk viden til praktisk handling.

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt og den kvalificerer dig således også til at igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationer og til tværfagligt samarbejde.

Det kan du bruge en social diplomuddannelse til

Hør hvad Nouhal Rahman, sagsbehandler ved Sønderborg Kommune, har fået ud af at læse på den sociale diplomuddannelse:

Fakta om uddannelsen

 • Type : Diplomuddannelse
 • ECTS : 60
 • Økonomi : Egenbetaling
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år.  
 • Adgangskrav : Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campusser  i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg 

Alt det praktiske

Sådan sammensætter du en diplomuddannelse i socialt arbejde

Den sociale diplomuddannelse er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. 

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt, som tilsammen i alt udgør 60 ECTS-point. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

Sådan tilmelder du dig

Som studerende på Den sociale diplomuddannelse tilmelder du dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Se oversigten over obligatoriske og valgfrie moduler på Diplom i socialt arbejde længere nede på denne side.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på diplomuddannelsen i socialt arbejde.

Adgangskrav til Den sociale diplomuddannelse

For at komme ind på Den sociale diplomuddannelse på UC SYD skal du have afsluttet en videregående uddannelse  på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. 

Derudover forudsætter Den sociale diplomuddannelse mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Forsøgsordning
Fra den 1. august 2019 og til og med den 31. juli 2022 kører Uddannelses- og Forskningsministeriet en forsøgsordning. Den gør, at du ikke behøver at have to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse for at starte på en diplomuddannelse, hvis du opfylder disse krav:

 • Du har en akademiuddannelse
 • Du har mindst fire års relevant erhvervserfaring
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på uddannelsen
Økonomi

Diplomuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside. 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

To retninger: Børn & unge eller Voksne & ældre

Du kan orientere den sociale diplomuddannelse mod to retninger; Børn og unge eller Voksne og ældre. Du vælger retning ved blot at tilmelde dig de ønskede valgmoduler under hver uddannelsesretning. Valgmodulerne er grupperet i forskellige faglige områder - såkaldte fagområder. Det hjælper dig med at tone din sociale diplomuddannelse i den faglige retning, du ønsker.

Læs mere om hvert fagområde og find valgmodulerne herunder.

Børn og unge

Voksne og ældre

Øvrige valgmoduler

Derudover er der valgmoduler, der ikke tilhører et fagområde. Find de øvrige valgmoduler her.

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på Den sociale diplomuddannelse.

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

ECTS: 5

Læs mere

Videnskabsteori og teorier om sociale forhold

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 15

Læs mere

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Demens, jura og etik

ECTS: 10

Læs mere

Demens, omsorg og aktivitet

ECTS: 10

Læs mere

Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet

ECTS: 10

Læs mere

Inddragelse af børn, unge og familier

ECTS: 10

Læs mere

Integration af migranter

ECTS: 10

Læs mere

Interkulturelt socialt arbejde

ECTS: 10

Læs mere

Har du nogle spørgsmål?

Lene-Theresa Hansen

Lektor

Lene-Theresa Hansen (LTHA)

Lene-Theresa har ansvar for UC SYDs Videreuddannelse på områderne demens, psykiatri, socialpædagogik, sundhedspraksis og ICDP.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.