Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Den sociale diplomuddannelse

UC SYD Videreuddannelse

Styrk det sociale arbejde

 • Få nye teorier og metoder til at styrke dit arbejde i det socialfaglige felt.
 • Udvikl dine evner til at analysere og dokumentere sociale indsatsområder og social praksis. 

Som professionel på det socialfaglige område skal du forholde dig  til hvilke sociale indsatser, der virker, hvilke udviklingsopgaver du skal  sætte i værk, det tværfaglige samarbejde og ikke mindst, hvordan du  dokumenterer det hele. 

På den sociale diplomuddannelse giver vi dig viden om og færdigheder til at kvalificere, udvikle og styrke det sociale arbejde.  Her styrker vi dine kompetencer til at analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer. Du lærer at analysere sociale indsatsområder og social praksis i lyset af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.

I uddannelsen arbejder du med at forbinde videnskabelig analyse med praktisk socialt arbejde, og du lærer at arbejde med dokumentation af sociale indsatser. Desuden lærer du at omsætte teoretisk viden til praktisk handling.

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt og den kvalificerer dig således også til at igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationer og til tværfagligt samarbejde.

Det kan du bruge en social diplomuddannelse til

Hør hvad Nouhal Rahman, sagsbehandler ved Sønderborg Kommune, har fået ud af at læse på den sociale diplomuddannelse:

Fakta om uddannelsen

 • Type : Diplomuddannelse
 • ECTS : 60
 • Økonomi : Egenbetaling
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år.  
 • Adgangskrav : Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campusser  i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg 

Sådan sammensætter du en diplomuddannelse i socialt arbejde

Den sociale diplomuddannelse er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. 

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt, som tilsammen i alt udgør 60 ECTS-point. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

Sådan tilmelder du dig

Som studerende på Den sociale diplomuddannelse tilmelder du dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Se oversigten over obligatoriske og valgfrie moduler på Diplom i socialt arbejde længere nede på denne side.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på diplomuddannelsen i socialt arbejde.

Praktiske informationer

Adgangskrav til Den sociale diplomuddannelse

For at komme ind på Den sociale diplomuddannelse på UC SYD skal du have afsluttet en videregående uddannelse  på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. 

Derudover forudsætter Den sociale diplomuddannelse mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
 

Økonomi

Diplomuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside. 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på Den sociale diplomuddannelse.

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

ECTS: 5

Læs mere

Videnskabsteori og teorier om sociale forhold

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 15

Læs mere

Valgfrie moduler

Nedenfor finder du de valgfrie moduler, du har mulighed for at tilmelde dig på Den sociale diplomuddannelse.

Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse

ETCS: 15

Læs mere

Demens, jura og etik

ETCS: 10

Læs mere

Demens, omsorg og aktivitet

ETCS: 10

Læs mere

Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet

ETCS: 10

Læs mere

Integration af migranter

ETCS: 10

Læs mere

Interkulturelt socialt arbejde

ETCS: 10

Læs mere

Har du nogle spørgsmål?

Dorthe Ludvigsen

Faglig leder, Videreuddannelsen

Dorthe Ludvigsen (DTLU)

Dorthe er faglig leder af den socialfaglige videreuddannelse til f.eks. socialrådgivere, jobcentermedarbejdere og socialpædagoger.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder.