Gå til hovedindhold

Det personlige lederskab og forandring

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Styrk dit personlige lederskab  

 • Forstå teori og metoder bag kommunikation, og hvordan du som leder selv bedst kommunikerer i forskellige sammenhænge. 
 • Få indblik i strategier og metoder til at udvikle dit eget professionelle lederskab. 

Som leder er det centralt, at du forholder dig til og udvikler dit eget professionelle og personlige lederskab. Hvordan du kommunikerer, og hvordan du forstår og forholder dig til din rolle som leder, har stor betydning for dine evner som leder. For at kunne kommunikere og lede bedst muligt i forskellige situationer, skal du ikke alene kende kommunikations- og ledelsesteorier. Du skal også være i stand til at omsætte teorierne til dit eget arbejde i mødet med personale, eksterne samarbejdspartnere og eventuelt andre afdelinger i den organisation, hvor du er ansat.  

Særligt i forhold til personalet samt interne og eksterne samarbejdspartnere er det vigtigt, at du opbygger din egen personlige ledelsesstil på en måde, så opgaverne i organisationen bliver løst bedst muligt. Med din egen personlige ledelsesstil skal du gå foran og motivere. Det kræver, at du kan kommunikere i forhold til den givne opgave, og at du forholder dig til din egen rolle som leder.  

Modulet er sammensat af to tidligere obligatoriske moduler: Lederkommunikation og professionelt lederskab. Modulet er på i alt 10 ECTS-point og afsluttes med en eksamen. En ny studieordning er fortsat under behandling og forventes færdig 1. august 2018. Ændringer i forhold til modulbeskrivelsen kan derfor forekomme.

Det lærer du på modulet: 

 • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen af kommunikation i ledelse.  
 • At vurdere kommunikationsteorier og metoder og på den baggrund anvende relevante løsninger i forskellige problemstillinger i rollen som leder.  
 • At anvende og vurdere teorier og metoder om udvikling af professionelt lederskab. 
 • At udvikle dig som professionel leder i forhold til behovene på din arbejdsplads. 

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder - uanset om det er i en stor virksomhed, om du er afdelingsleder eller projektleder og uanset hvor mange medarbejdere, du har ansvar for. 

 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Lederkommunikation – det personlige lederskab 1 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. 
 • Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer. 
 • Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 

Det professionelle lederskab – det personlige lederskab 2 

Formål  

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til 

organisationens opgaveløsning. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab. 
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: 

 • Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse.