Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Didaktik og læreprocesser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Unge og voksnes læreprocesser

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du udvikler kompetencer som problemløsning og idéskabelse hos unge og voksne 

 • Brug viden om pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring i praksis. 

Vil du gerne blive klogere på, hvordan unge og voksne lærer problemløsning og innovation - og hvordan du kan være med til at facilitere de læreprocesser? Med dette modul får du struktur på læreprocesserne, og du kan dermed bedre skabe sammenhæng mellem deltagerforudsætninger og de læreprocesser, som du anvender i din praksis. 

Du får indledningsvis indsigt i en række pædagogiske og didaktiske teorier, som bliver rammen for udviklingen af din undervisnings- og læringspraksis. Med dem kan du også etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer sammen med andre. For at kunne skabe pædagogiske udviklingsmiljøer, som er tidssvarende, lærer du også at anvende og vurdere forskning og udviklingsprocesser i pædagogisk praksis. Den kompetence kan også give dig en nøglerolle i forhold til at se og fange nye tendenser inden for pædagogikken i din organisation. 

Ved modulets afslutning kan du både planlægge, gennemføre og evaluere indførelsen af systematiske læreprocesser i din organisation samt samarbejde med andre om didaktik og læreprocesser. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du faciliterer læreprocesser med fokus på problemløsning og idéskabelse.  
 • Lær at samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer.  
 • Få viden om pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring i praksis.  
 • Lær hvordan du reflekterer og udvikler undervisningsformer og metoder. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne have kompetencerne til at arbejde med undervisningsformer og metoder. På dette modul lærer du om læring, så at sige, og får værktøjerne til at facilitere de rigtige læreprocesser for unge og voksne. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan facilitere læreprocesser med fokus på problemløsning og idéskabelse. 
 • kan indgå i samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer. 
 • kan facilitere unge og voksnes læreprocesser i et dannelsesperspektiv. 
 • har viden om pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring i praksis. 
 • har indsigt i sammenhæng mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser.  
 • kan forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser. 
 • kan anvende og vurdere forskning og udviklingsprocesser i pædagogisk praksis. 
 • kan reflektere og udvikle undervisningsformer og metoder. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censur.