Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Didaktik og undervisningsmetode - AVG

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Lær at udvikle god og effektiv undervisning  

 • Forstå hvordan du planlægger effektiv undervisning til netop din målgruppe
 • Bliv god til at oplære nye kollegaer
 • Lær at udvikle din undervisning på baggrund af feedback og evaluering

Undervisningsformatet - dette skal du forvente

Forløbet afvikles over en periode på 7 uger og er tilrettelagt som et delvist online forløb med både online undervisning og fremmødeundervisning. 

Du skal afsætte 3 lørdage: 14 timers fremmødeundervisning (1. og 3. lørdag) og 7 timers online undervisning (den 2. lørdag). Derudover skal du afsætte 100 timer, som du hen over perioden på 7 uger skal bruge på selvstændige opgaver samt feedback fra og til dine medstuderende samt fra underviserne. Opgaverne skal afleveres løbende.

Forløbet giver dig i alt 120 timers undervisningsaktivitet.

Du skal forvente at aflevere opgave mindst én gang, men oftest to gange pr. uge. Derudover skal du jævnligt give feedback på medstuderendes opgaver, og du skal efter sidste undervisning udarbejde en eksamensopgave.

Der er fleksibilitet i forløbet, dvs. du kan selv planlægge, hvornår på dagen, du vil studere, men der vil også være helt faste deadlines, som du skal overholde for at komme i mål med forløbet og de 120 timer. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og -metodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisningen. 
 • Kommunikationsteori og -øvelser.

Ved at forstå pædagogiske og didaktiske teorier kan du blive en bedre underviser. Didaktik, planlægningsmodeller og undervisningsmetoder er en stor del af selve grundlaget for undervisning og sidemandsoplæring. Derfor arbejder vi både teoretisk og helt konkret med planlægningsmodeller, forskellige undervisningsmetoder og læringsteorier på dette modul. Det betyder, at du lærer at udvikle din egen undervisning eller sidemandsoplæring, så den passer til netop din målgruppe. Du får også mulighed for at undervise alene og sammen med andre, og hver gang får du kvalificeret feedback.

AVG (almen voksenpædagogisk grunduddannelse) og didaktik og undervisningsmetode er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der gerne vil være bedre til at undervise. Du kan eksempelvis:

 • arbejde med formidlingsopgaver i det offentlige eller private
 • være ansvarlig for sidemandsoplæring
 • være i gang med at uddanne dig til kørelære eller førstehjælpsinstruktør
 • og meget andet.
Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Viden 

 • har viden om pædagogiske og didaktiske teorier og deres anvendelse inden for ungdoms- og voksenpædagogisk praksis. 
 • har forståelse af, hvorledes pædagogiske/didaktiske teorier og metoder anvendes inden for forskel- lige undervisningsmæssige kontekster/praksisser. 

Færdigheder 

 • kan formidle praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger. 
 • kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb og træffe valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer. 
 • kan anvende og vurdere brugen af IT og andre medier i undervisningspraksis. 
 • kan evaluere og justere undervisningsforløb i praksis. 

Kompetencer 

 • kan udvikle egen undervisningspraksis. 
 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af undervisning i praksis. 
 • kan varetage koordinerende funktioner i relation til undervisningsforløb. 

Indhold

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisning. 
 • Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.  

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Didaktik og undervisningsmetode - AVG

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information