Gå til hovedindhold

Didaktik og undervisningsmetode

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå baggrunden for god undervisning  

 • Få indsigt i didaktik og undervisningsmetode, og hvordan du kan bruge det til at blive en bedre underviser. 
 • Lær at evaluere og justere undervisningsforløb i praksis. 

Hvorfor underviser du, som du gør? Og kunne du gøre det anderledes i forskellige situationer? 

Ved at forstå pædagogiske og didaktiske teorier kan du blive en bedre underviser. Didaktik og undervisningsmetode udgør en stor del af selve grundlaget for undervisning. Ved at få indsigt i og forstå, hvordan teorierne kan bruges i forskellige sammenhænge, bliver du bedre til selv at planlægge og gennemføre undervisningsforløb.  

På modulet Didaktik og undervisningsmetode dykker vi ned i teorien og sammenkobler det med, hvordan du kan planlægge undervisning og bruge undervisningsmetodik i din hverdag. Du kommer til at udvikle din egen undervisning, hvilket vil styrke dig, når du står i en undervisningssituation med voksne og/eller unge.  

Det lærer du på modulet: 

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og -metodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisningen. 
 • Kommunikationsteori og -øvelser. 

Modulet er en del af Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med undervisning af unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, produktionsskoler eller som vejleder i sport, kultur og folkeoplysning. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Viden 

 • har viden om pædagogiske og didaktiske teorier og deres anvendelse inden for ungdoms- og voksenpædagogisk praksis. 
 • har forståelse af, hvorledes pædagogiske/didaktiske teorier og metoder anvendes inden for forskel- lige undervisningsmæssige kontekster/praksisser. 

Færdigheder 

 • kan formidle praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger. 
 • kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb og træffe valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer. 
 • kan anvende og vurdere brugen af IT og andre medier i undervisningspraksis. 
 • kan evaluere og justere undervisningsforløb i praksis. 

Kompetencer 

 • kan udvikle egen undervisningspraksis. 
 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af undervisning i praksis. 
 • kan varetage koordinerende funktioner i relation til undervisningsforløb. 

Indhold

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisning. 
 • Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.