Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

AVG/didaktik og undervisningsmetode

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at udvikle god og effektiv undervisning  

 • Forstå hvordan du planlægger effektiv undervisning til netop din målgruppe
 • Bliv god til at oplære nye kollegaer
 • Lær at udvikle din undervisning på baggrund af feedback og evaluering

Ved at forstå pædagogiske og didaktiske teorier kan du blive en bedre underviser. Didaktik, planlægningsmodeller og undervisningsmetoder er en stor del af selve grundlaget for undervisning og sidemandsoplæring. Derfor arbejder vi både teoretisk og helt konkret med planlægningsmodeller, forskellige undervisningsmetoder og læringsteorier på dette modul. Det betyder, at du lærer at udvikle din egen undervisning eller sidemandsoplæring, så den passer til netop din målgruppe. Du får også mulighed for at undervise alene og sammen med andre, og hver gang får du kvalificeret feedback.

Det lærer du på modulet: 

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og -metodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisningen. 
 • Kommunikationsteori og -øvelser. 

AVG (almen voksenpædagogisk grunduddannelse) og didaktik og undervisningsmetode er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, men kan også tages selvstændigt.

Bemærk: Får modulet få tilmeldinger, vil der være mere netundervisning og færre fremmødegange.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der gerne vil være bedre til at undervise. Du kan eksempelvis:

 • arbejde med formidlingsopgaver i det offentlige eller private
 • være ansvarlig for sidemandsoplæring
 • være i gang med at uddanne dig til kørelære eller førstehjælpsinstruktør
 • og meget andet.
Om undervisningsformen

På modulet er undervisningen tilrettelagt som blended learning. Det betyder, at der både vil være fremmødeundervisning, hvor du møder op til undervisning sammen med dine medstuderende, og onlineundervisning, hvor du kan studere online hjemmefra – når og hvor det passer dig. Timerne fordeler sig således:

 • Fremmødeundervisning: 56 timer i alt.
 • Onlineundervisning: 64 timer i alt. 

I forbindelse med onlineundervisningen skal du løse 1-2 opgaver om ugen, som du vil få feedback på fra din underviser og dine medstuderende. Du skal derfor også være indstillet på at give feedback til dine medstuderende. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Viden 

 • har viden om pædagogiske og didaktiske teorier og deres anvendelse inden for ungdoms- og voksenpædagogisk praksis. 
 • har forståelse af, hvorledes pædagogiske/didaktiske teorier og metoder anvendes inden for forskel- lige undervisningsmæssige kontekster/praksisser. 

Færdigheder 

 • kan formidle praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger. 
 • kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb og træffe valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer. 
 • kan anvende og vurdere brugen af IT og andre medier i undervisningspraksis. 
 • kan evaluere og justere undervisningsforløb i praksis. 

Kompetencer 

 • kan udvikle egen undervisningspraksis. 
 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af undervisning i praksis. 
 • kan varetage koordinerende funktioner i relation til undervisningsforløb. 

Indhold

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisning. 
 • Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.