Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Didaktik og undervisningsmetode - AVG

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at udvikle god og effektiv undervisning  

 • Forstå hvordan du planlægger effektiv undervisning til netop din målgruppe
 • Bliv god til at oplære nye kollegaer
 • Lær at udvikle din undervisning på baggrund af feedback og evaluering

Undervisningsformatet

Forløbet er tilrettelagt som et online forløb med én fremmødegang. 

Der er 13 timers online undervisning (to lørdage og én mandag aften), 7 timers fremmødeundervisning (én lørdag) og 100 timer, 
som bruges på selvstændige opgaver, der skal afleveres løbende, feedback på andres opgaver samt eksamensopgaven. 

Forløbet giver i alt 120 timers undervisningsaktivitet.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og -metodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisningen. 
 • Kommunikationsteori og -øvelser.

Ved at forstå pædagogiske og didaktiske teorier kan du blive en bedre underviser. Didaktik, planlægningsmodeller og undervisningsmetoder er en stor del af selve grundlaget for undervisning og sidemandsoplæring. Derfor arbejder vi både teoretisk og helt konkret med planlægningsmodeller, forskellige undervisningsmetoder og læringsteorier på dette modul. Det betyder, at du lærer at udvikle din egen undervisning eller sidemandsoplæring, så den passer til netop din målgruppe. Du får også mulighed for at undervise alene og sammen med andre, og hver gang får du kvalificeret feedback.

AVG (almen voksenpædagogisk grunduddannelse) og didaktik og undervisningsmetode er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der gerne vil være bedre til at undervise. Du kan eksempelvis:

 • arbejde med formidlingsopgaver i det offentlige eller private
 • være ansvarlig for sidemandsoplæring
 • være i gang med at uddanne dig til kørelære eller førstehjælpsinstruktør
 • og meget andet.
Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Viden 

 • har viden om pædagogiske og didaktiske teorier og deres anvendelse inden for ungdoms- og voksenpædagogisk praksis. 
 • har forståelse af, hvorledes pædagogiske/didaktiske teorier og metoder anvendes inden for forskel- lige undervisningsmæssige kontekster/praksisser. 

Færdigheder 

 • kan formidle praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger. 
 • kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb og træffe valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer. 
 • kan anvende og vurdere brugen af IT og andre medier i undervisningspraksis. 
 • kan evaluere og justere undervisningsforløb i praksis. 

Kompetencer 

 • kan udvikle egen undervisningspraksis. 
 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af undervisning i praksis. 
 • kan varetage koordinerende funktioner i relation til undervisningsforløb. 

Indhold

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 
 • Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik. 
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer. 
 • IT og medier i undervisning. 
 • Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.  

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.