Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ernæring, motion og sport

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Ernæringsfaglig diplom

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Ernæringsfaglig diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan ernæring og motion påvirker hinanden, og hvordan du skaber bedre præstationer igennem kosten 

 • Få praktisk viden om fysiologi og anatomi til præstationsfremmende brug og til mindskning af risiko for sportsskader.
 • Lær at udføre blandt andet kostanamnese og kostberegning og komme med anbefalinger til sportsudøvere.

Fantastiske sportspræstationer kommer ikke kun ved fysisk og mental træning. Ernæring og kost skaber fundamentet for både eliteidræts- og hverdags-sportsudøvere, og begge dele vil du lære at udvikle med dette modul. Din undervisning tager udgangspunkt i din egen praksis. Du vil få både værktøjer og viden, som vil styrke dit arbejde, lige meget om du arbejder med elitegymnaster eller ældre.

På modulet får du indsigt i træningens energikrav, og du vil arbejde med konkret planlægning, begrundelse og formidling af kostforløb og kostplaner til forskellige idrætsaktive målgrupper. Sammen med viden om udvalgte præstationsfremmende kosttilskud vil du kunne vurdere en sportsudøvers kost og indtag og komme med forslag til forbedringer og udvikling.

Selv om du på modulet arbejder med både fysiologi, anatomi og forbrænding, så er fokus på, hvordan du planlægger, begrunder og formidler kostforløb og kostplaner til forskellige idrætsaktive målgrupper. Med de kompetencer vil du kunne samarbejde med professionelle trænere og fysioterapeuter for at skabe de bedste resultater for sportsudøvere på alle niveauer.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om energi- og væskebehov ved forskellige typer af motion og sport
 • Hvordan fedt- og kulhydratoxidation foregår under fysisk aktivitet
 • Lær, hvordan man stiller proteinbehov og proteintilskud samt vitamin- og mineralbehov
 • Korrekt kost- og væskeindtag før, under og efter træning/konkurrence
 • Lær om kostplanlægning til idrætsudøvere i praksis og præstationsfremmende kosttilskud
 • Hvordan man skaber vægtændringer i relation til konkurrence
 • Lær at opdage og agere på spiseforstyrrelser i eliteidrætten
 • Få viden om restitution og sportsskader.

Modulet er et valgmodul på Ernæringsfaglig diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med sport eller drømmer om at gøre det. Med dette modul får du den faglige ballast til at rådgive om kosten og ernæringens påvirkning på sportspræstationer.
Du vil også kunne indgå i professionelle tværfaglige teams for eliteidrætsudøvere, hvor du sørger for udviklingsarbejde og præstationsfremme igennem kosten.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet er rettet mod den enkelte idrætsudøver og dennes målgruppe og har fokus på, hvordan kosten kan anvendes præstationsfremmende. Der arbejdes i modulet med indsigt i træningens energi-krav og arbejdes med konkret at planlægge, begrunde og formidle kostforløb og kostplaner til forskellige idrætsaktive målgrupper.

Omfang
10 ECTS-point

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om de fysiologiske, fysiske og anatomiske egenskaber, en eller flere sportsgrene er karakteriseret ved og risici for sportsskader.
 • har indsigt i træningens og præstationens energikrav såvel kvalitativt som kvantitativt og kan reflektere over disse kravs samspil med kost og væskeindtag
 • har viden om viden om udvalgte præstationsfremmende kosttilskud

Færdigheder

 • kan analysere, vurdere og formidle energi-, næringsstof- og væskebehov til fysisk aktive udøvere eventuelt med udgangspunkt i eget praksisfelt
 • kan udføre kostanamnese og kostberegning og dermed vurdere en sportsudøvers kost og komme med forslag til forbedringer
 • kan vurdere og formidle relevansen af diverse præstationsfremmende kosttilskud
 • kan planlægge, begrunde og formidle kostforløb og kostplaner til forskellige idrætsaktive målgrupper

Kompetencer

 • kan indgå i samarbejde med professionelle trænere og fysioterapeuter i eliteidræt
 • kan indgå i udviklingsarbejde om kost, træning og sundhedsfremme i relation til forskellige sportsgrene og for alle målgrupper

Indhold

 • Energi- og væskebehov ved forskellige typer af motion og sport
 • Fedt- og kulhydratoxidation under fysisk aktivitet
 • Proteinbehov og proteintilskud samt vitamin- og mineralbehov
 • Kost- og væskeindtag før, under og efter træning/konkurrence
 • Kostplanlægning til idrætsudøvere i praksis og præstationsfremmende kosttilskud
 • Vægtændringer i relation til konkurrence
 • Spiseforstyrrelser i eliteidrætten
 • Restitution og sportsskader.