Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forandrings- og læreprocesser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

ECTS: 10

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Forstå dynamikken og kompleksiteten i forandrings- og læringsprocesser

 • Få indsigt i, hvad der kan stoppe eller udvikle læring og forandring hos mennesker. 
 • Bliv styrket i at støtte andre mennesker til læring og forandring. 

Hvis du vil arbejde med sundhedsformidling og klinisk uddannelse bliver du nødt til at sætte dig ind i, hvad der er på spil, når mennesker skal lære eller lave forandringer i deres liv. Læring og forandring udgør komplekse processer og mange psykosociale dynamikker virker som drivkraft eller blokerer for det enkelte menneskes læring og forandring.  

På modulet Forandrings- og læreprocesser vil du blive fyldt på med læringsteorier, så du får indsigt i, hvad der er på spil. Du kommer til at arbejde med forskellige læreprocesser og lære at forstå forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetence.  

Det vil styrke dig til at lære fra dig til patienter, borgere eller studerende. Eller at hjælpe dem med at lave forandringer i deres liv.   

Det lærer du på modulet: 

 • Læringsteori. 
 • Om de aspekter, som kan fremme eller hæmme læring. 
 • Om forskellige former for viden. 
 • Om kropslig læring. 
 • Samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring. 

Modulet er et obligatorisk modul på Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren. 

Det er således for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med mennesker og forandrings- og læreprocesser i hjemmesygeplejen, sengeafsnit, ambulatorie, forebyggelsesenheder, almen praksis, m.v.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden  

 • har viden om læringsteori og forståelse for forandrings- og læreprocesser.   
 • har viden om og kan reflektere over betydningen af inddragelse af patienters, borgeres, personales og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb.  
 • har forståelse for og reflekterer over de konsekvenser, en læringsteoretisk tilgang kan have i en konkret faglig sammenhæng.   
 • har forståelse for psykologiske aspekters betydning for læring og forandring.  
 • kan reflektere over betydningen af og konsekvenser for valg af teori og metode med relevans for modulets faglige indhold. 

Færdigheder  

 • kan vurdere og formidle mulige forandrings- og læreprocessers betydning i praksis og begrunde de valgte handlinger og løsninger.  
 • kan anvende sin viden og indsigt om forandring og læring i praksis. 
 • kan anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. 

Kompetencer  

 • kan indgå i et samarbejde med en målgruppe med henblik på at afklare mulige forandrings- og læreprocesser.  
 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge.  
 • kan udvikle egen praksis i relation til forandrings- og læreprocesser.  

Indhold  

 • Læringsteorier.   
 • Aspekter, der såvel fremmer som hæmmer læring, herunder refleksionsbegrebet. 
 • Vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden.  
 • Psykologiske aspekter på læring og forandring.  
 • Kropslig læring.  
 • Samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring.  
 • Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen. 

Særlige forhold

Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.