Gå til hovedindhold

Forløb for mennesker med sår - arterielle og venøse sår

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Såruddannelse

Tilmeld

Lær at mestre forløb for mennesker med sår 

 • Få viden om normalt helende sårtyper fra deres opståen til behandling. 
 • Udvikl dine evner til at involvere borgere, patienter og samarbejdspartnere i samarbejde om sårforløb. 

Tager du dig af mennesker med sår i dit arbejde som for eksempel i hjemmeplejen eller på plejehjem, har du brug for viden om diagnosticering, sårforløb og -behandling. Du skal ikke alene kunne bruge forskellige metoder og teknologier til at diagnosticere. Du skal også kunne koble din nye viden med patientens eller borgerens samlede sårforløb og involvere hovedpersonen selv og andre samarbejdspartnere. 

På modulet Forløb for mennesker med sår får du den viden om sårforløb, du har brug for. Det vil ruste dig til at kunne håndtere komplekse situationer i sårforløb og påtage dig ansvar for udvikling af nye handlemuligheder for patienten eller borgeren. Du bliver klædt på til at håndtere og skabe det optimale forløb for et menneske med sår. Det gør, at du står fagligt stærkere, når du møder det enkelte menneske og skal samarbejde med kolleger og andre fagprofessionelle.  

Det lærer du på modulet: 

 • Teoretisk viden om normalt helende sår. 
 • Metoder og teknologier til diagnosticering af sårtyper. 
 • Om behandlingsprincipper og produktvalg. 
 • Om smerter og smertebehandling. 
 • At koordinere et tværfagligt samarbejde. 
 • At involvere patienten eller borgeren selv og inddrage netværket. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle som for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere eller på anden vis ansatte i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Viden  

Studerende kan:  

 • dokumentere viden om sårtyper, sårheling, behandlingsprincipper og -produkter.  
 • anvende viden om sårheling til brug i en evidensbaseret praksis.  
 • kombinere viden om sår og sårheling med viden om menneskers liv og helbred i refleksioner over samarbejde om sårforløb.  

Færdigheder  

Studerende kan:  

 • anvende og vurdere effekt af diagnostiske metoder og teknologier.  
 • mestre koblingen af ny viden med patientens/borgerens samlede sårforløb.  
 • involvere borgere/patienter og samarbejdspartnere i sårforløb.   

Kompetencer  

Studerende kan:

 • håndtere komplekse situationer i sårforløb.  
 • påtage sig ansvar for udvikling af nye handlemuligheder hos borgere/patienter med sår.  
 • påtage sig medansvar for tværfaglige og tværsektorielle sårforløb i samarbejde med patienter/borgere.    

Indhold  

 • Teoretisk viden om normalt helende sår. 
 • Metoder og teknologier til diagnosticering af sårtyper.  
 • Behandlingsprincipper og produktvalg.  
 • Smerter og smertebehandling.  
 • Patient/borgerinvolvering og samspil med netværk.  
 • Koordinering og tværfagligt samarbejde. 
 • Evidensbaseret praksis.  
 • Velfærdsteknologi. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.