Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Grundlæggende digitale færdigheder

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne FVU

Tilmeld

Det lærer du på modulet:

 • at kunne afdække, herunder analysere og vurdere, digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov.
 • at kunne eksperimentere med - og begrunde valg af digitale teknologier herunder kompenserende IT-værktøjer.
 • anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til et hverdagssprog.
 • Få teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
 • få viden om persondatalovgivning og datasikkerhed samt indsigt i digital dannelse og webetik.
 • at kunne håndtere digitale programmer, styresystemer og former for hard- og software.
 • at kunne vurdere og formidle problem- stillinger om digitale teknologier i forhold til en praksiskontekst
 • at kunne håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation.