Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Klinisk ernæring

UC SYD Efter- og videruddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Ernæringsfaglig diplom

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Ernæringsfaglig diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at anbefale den rette kost til syge og ældre 

 • Lær at identificere, analysere og anbefale den rette kost til patienter eller borgere samt at dokumentere indsatsen i din praksis.
 • Lær at udføre blandt andet kostanamnese og risikovurdering på baggrund af kostindtaget hos syge og ældre.

Kosten af afgørende for menneskers trivsel, og for syge og ældre er ernæringen særligt vigtig. Sundheden og trivslen hos borgere og patienter kan nemlig øges med den korrekte kost, og med dette modul lærer du at identificere behovet og tilpasse diæten derefter.

Hos både syge og ældre bliver appetitten ofte påvirket negativt. Det har konsekvenser for kroppens evne til at restituere eller trives og kan give ufrivillig faste eller stress. Det vil selvfølgelig øge risikoen for sygdom, og det vil du lære at identificere. På dette modul har du særligt fokus på patienter, beboere og borgere i eget hjem, der er i ernæringsmæssig risiko. Og du vil selvfølgelig også lære om de muligheder, der ligger i at forbedre ernæringsstatus hos borgere og patienter.

Din undervisning er tæt på din praksis. Du vil både lære at begrunde og formidle valg af produkter til at forbedre patienters, beboeres og borgeres madindtag. Du vil også blive klædt på til at formidle faglige problemstillinger og løsninger i forhold til såvel sygdom som diætetik til både borgere, patienter og kolleger.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om særlige målgruppers ernæringsbehov herunder kriterier for risikovurdering samt ernæringsfysiologi, herunder legemets reaktion på faste og stress
 • Hvilke ernæringsbehov særlige målgrupper har samt konsekvenserne af underernæring hos syge og ældre
 • Lær om ernæring under rekonvalescensen
 • Hvordan du monitorerer og vurderer kostindtaget med forskellige metoder

Modulet er et valgmodul på Ernæringsfaglig diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med ældre eller syge, og ønsker at øge din viden om den kliniske ernæring for småtspisende eller ældre, særligt med fokus på ældre i eget hjem.

Efter dette modul kan du identificere og vurdere ernæringsrisiko og foreslå løsninger til at mindske den.
 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet har fokus på sygdomsbetinget ernæring på baggrund af en identificering af patienter og borgeres ernæringsfysiologiske behov og sygdom. Der er særlig fokus på patienter, beboere og borgere i eget hjem, der er i ernæringsmæssig risiko og de muligheder, der ligger i at forbedre ernæringsstatus. 

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har indsigt i ernæringsfysiologiske sammenhænge i forbindelse med sygdom og sygdomsbetinget ernæring
 • kan reflektere over kriterier for risikovurdering, monitorering og vurdering af madindtaget hos syge og ældre
 • har viden om og forståelse af forskellige kostformer, som kan anvendes ved optimering af madindtag

Færdigheder

 • kan optage en kostanamnese og formidle resultatet heraf
 • kan identificere, analysere og vurdere patienter, beboere og borgere i eget hjem og deres ernæringsmæssige risiko, herunder småtspisende og undervægtige ældre, med henblik på at forbedre madindtaget
 • kan begrunde og formidle valg af produkter til at forbedre patienters, beboeres og borgeres madindtag, således at de ikke er i ernæringsmæssig risiko
 • kan vurdere og formidle faglige problemstillinger og løsninger i forhold til såvel sygdom som diætetik

Kompetencer

 • kan påtage sig ansvar for at identificere og vurdere patienters, beboeres og borgeres ernæringsstatus og dermed deres ernæringsrisiko
 • kan indgå i et fagligt tværprofessionelt samarbejde med patienter, beboere og borgere i ernæringsmæssig risiko

Indhold

 • Særlige målgruppers ernæringsbehov herunder kriterier for risikovurdering
 • Ernæringsfysiologi, herunder legemets reaktion på faste og stress
 • Ernæringsbehov og konsekvenser af underernæring hos syge og ældre
 • Ernæring under rekonvalescensen
 • Monitorering og vurdering af kostindtaget