Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kollegial vejledning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Vejledning og supervision

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at skabe et godt kollegialt miljø, hvor refleksivitet og videndeling er i centrum 

 • Lav og facilitér kollegial vejledning med viden om vejledningsteorier og -metoder. 
 • Brug vejledning til at indgå i samarbejde om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur. 

Selv om det kan gå stærkt på arbejdet, så bør der altid være plads til kollegial udvikling og læring. Det ved du formentlig allerede, og derfor er modulet i kollegial vejledning et vigtigt skridt på vejen til at få kompetencerne til at udvikle og skabe den gode kollegiale kultur. 

Du vil lære at udvikle det kollegiale miljø gennem kollegiale vejledningsforløb og -vejledningsprocesser samt at håndtere etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb. For at skabe et miljø med fokus på læring og refleksivitet vil du få indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser. På den måde bliver du klædt på til at arbejde i forskellige organisationer, og du kan forandre faglig praksis og fagpersonlige forholdemåder. 

Der er ofte komplekse processer i kollegiale relationer, og derfor lærer du at analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer, samt at håndtere eventuelle etiske dilemmaer i relation til din vejledning.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler en lærings- og udviklingsorienteret refleksiv fagkultur.  
 • Forstå hvordan du anvender vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning.  
 • Lær at analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Brænder du for vejledning og for at skabe det gode kollegiale miljø, så er dette modulet for dig. Her får du både den teoretiske forståelse for og metoderne til at arbejde med kollegial vejledning.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan tilrettelægge, analysere, lede og aktivt deltage læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb.  
 • kan gennem vejledningsprocesser indgå i samarbejder om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur.  
 • kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb.  
 • har indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser. 
 • kan reflektere over muligheder for gennem vejledning at forandre faglig praksis og fagpersonlige forholdemåder.  
 • kan anvende vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning.  
 • kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder.  
 • kan analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censur.