Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kostvaner og livsstilssygdomme

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Ernæringsfaglig diplom

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Ernæringsfaglig diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Hjælp borgere og patienter med at undgå og minimere livsstilssygdomme

 • Få en praktisk indføring i livsstilssygdommes forekomst og ætiologi.
 • Lær at undersøge kost og inddrage viden om sundhedsfremme og forebyggelse for at skabe effektive initiativer.
 • Bliv i stand til at arbejde på tværs af mange forskellige faggrupper.

Vi har i dag en forståelse for, at sygdomme som type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og knogleskørhed hænger sammen med kost og livsstil. Det er med andre ord sygdomme, som man kan undgå eller minimere effekten af. Med dette modul kan du hjælpe mennesker, som enten ikke selv er i stand til at gøre det, eller som har brug for ekstra viden og ressourcer til at identificere sygdommes ætiologi (oprindelse).

Når det gælder sundhedsfremme, så er én faglighed sjældent nok. Derfor vil du på modulet lære at arbejde sammen med og inddrage mange forskellige fagligheder i dit arbejde. Dit fokus på modulet ligger på livsstilssygdommenes forekomst og sammenhængen mellem udviklingen af livsstilssygdomme, levevilkår og livsstil. Du vil derfor kunne håndtere problemstillinger relateret til ernæring og udvikle initiativer til at fremme sundhed blandt borgere. Det kan både være alene eller i samarbejde med andre specialister, der eksempelvis har fokus på ældreproblematikker eller misbrug.

Om du skal undersøge kostsammensætning eller forebygge sygdomme blandt bestemte målgrupper, så vil du få både viden, metoder og konkrete tilgange til det på dette modul. Og det er et oplagt supplement til en yderligere specialisering inden for ernæring eller sundhed.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan håndtere ernæringsfaglige problemstillinger med vidt forskellige målgrupper og borgere.
 • Lær om forekomst af og ætiologi for eksempelvis underernæring, fedme, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme eller knogleskørhed.
 • Hvordan sundhedsfremme og forebyggelse har udviklet sig i forhold til de hyppigste livsstilssygdomme.
 • Lær centrale begreber og metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, som giver dig den nødvendige indsigt i og forståelse til at indgå i tværprofessionelt samarbejde.
 • Bliv introduceret til centrale begreber og metoder inden for ernæringsepidemiologi samt kostundersøgelsesmetodik. 

Modulet er et valgmodul på Ernæringsfaglig diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med ernæring eller sundhed, men vil gerne fokusere din faglighed i forhold til at arbejde med kostvaner og sygdomsforebyggelse i forhold til livsstilssygdomme.

Efter dette modul kan du undersøge borgeres kost og ernæring og iværksætte sundhedsfremmende initiativer, som mindsker risiko for livsstilssygdomme.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet fokuserer på sammenhængen mellem kostvaner og risiko for udvikling af forskellige
livsstilssygdomme så som type 2 diabetes, hjertekarsygdom og knogleskørhed. Derudover fokuserer
modulet på forebyggende og sundhedsfremmende initiativer, udfordringer og muligheder i
forbindelse med disse initiativer og tager afsæt i et tværprofessionelt samarbejde, hvori vurderingen
af den enkelte borgers levevilkår og livsstil indgår.

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har indsigt i livsstilssygdommenes forekomst og ætiologi, fx fedme, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og knogleskørhed
 • har viden om og forståelse for sammenhængen mellem udviklingen af livsstilssygdomme, levevilkår og livsstil, herunder kost- og måltidsvaner
 • kan reflektere over sammenhængen mellem målgruppens forandringsparathed, livsstilssygdomme, levevilkår og livsstil i forhold til sundhedsfremmende initiativer
 • har indsigt i sundhedsfremme og forebyggelse i relation til livsstilssygdomme

Færdigheder

 • kan anvende, analysere, vurdere og formidle metoder og teorier til undersøgelser inden for ernæringsmæssige problemstillinger
 • kan begrunde og formidle sundhedsfremmende initiativer på baggrund af viden om sammenhængen mellem livsstilssygdomme, levevilkår og livsstil
 • kan vurdere og formidle de udfordringer og muligheder, der ligger i et tværprofessionelt samarbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse

Kompetencer

 • kan håndtere ernæringsmæssige problemstillinger relateret til forskellige målgrupper
 • kan udvikle egen praksis i forhold til at udvikle, implementere, evaluere og formidle sundhedsfremmende initiativer
 • kan indgå i samarbejde med andre faggrupper om at udvikle sundhedsfremmende initiativer

Indhold

 • Sammenhæng mellem ernæring og livsstilssygdomme relateret til forskellige målgrupper
 • Forekomst og ætiologi for f.eks. underernæring, fedme, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og knogleskørhed
 • Livsstilssygdomme i sundhedsfremme- og i forebyggelsessammenhæng
 • Centrale begreber og metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Indsigt i og forståelse for tværprofessionelt samarbejde
 • Centrale begreber og metoder inden for ernæringsepidemiologi
 • Kostundersøgelsesmetodik.

Bedømmelse
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen

Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Du vil på modulet blive bedømt individuelt med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.