Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Kvalitetsudvikling og dokumentation

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Tilmeld

Få viden om hvordan den professionelle kan bidrage til kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i social- og sundhedsydelser


Dokumentation og kvalitetsudvikling er hjørnesten i det danske sundhedssystem. Men hvordan fungerer det, og hvorfor er det så vigtigt? Det vil du lære på modulet i kvalitetsudvikling og dokumentation. På den måde er du endnu bedre rustet til at indgå i og udvikle den sundhedsfaglige praksis.

Social- og sundhedsvæsenet er udviklet med mange, mange års erfaring. Erfaring som har affødt kvalitetsmodeller og metoder som sikrer kvaliteten af social- og sundhedsvæsenets ydelser. På dette modul får du viden om, hvordan du som professionel kan bidrage til sikkerhed, kontinuitet og kvalitet i det social- og sundhedsfaglige arbejde. Du vil tilegne dig kompetencer til at analysere, dokumentere, kvalitetsudvikle og evaluere praksisnære problemstillinger. Dette med henblik på at kunne opstille konkrete løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. 

Det får du indsigt i på modulet:

 • Forskellige dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller.
 • Centrale metoder og redskaber som bidrag til udviklingsprocesser i praksissituationer
 • Handlekompetencer til faglig som tværfaglig deltagelse i professionelt samarbejde relateret til kvalitetsudvikling

Modulet udbydes som et obligatorisk modul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis tilbyder vi i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding. Det betyder bl.a., at du skal tilmelde dig modulet på deres hjemmeside. Så når du klikker på knappen herunder, vil du blive sendt videre til IBA Erhvervsakademi Koldings hjemmeside.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for social- og sundhed samt det pædagogiske område. Du har muligvis en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du vil gerne specialisere dig inden for sundhedsfremme, forebyggelse eller rehabilitering, hvor du blandt andet arbejder med udvikling via kvalitetsudvikling og dokumentation.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende tilegner sig kompetencer til at analysere, dokumentere, kvalitetsudvikle og evaluere praksisnære problemstillinger med henblik på at kunne opstille konkrete løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. 

Modulet har fokus på at bidrage til sikkerhed, kontinuitet og kvalitet i det social- og sundhedsfaglige arbejde.

Indhold

Teori og metode, der knytter sig til følgende temaer: 

 • Analyseredskaber og observationsmetoder 
 • Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller 
 • Kvalitetsmål, kvalitetssikring og -udvikling i et organisatorisk, fagligt og borgeroplevet perspektiv 
 • Læring og handlekompetence i relation til dokumentation og kvalitetsudvikling 

Læringsmål

Viden og forståelse:

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for konkrete analyseredskaber og observationsmetoder der bidrager til kvalitetsudvikling. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for dokumentationens vigtighed i forhold til evaluering, kvalificering og udvikling af de social- og sundhedsfaglige indsatser. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for begreberne kvalitetsmål, kvalitetssikring – og udvikling set både ud fra et organisatorisk, fagligt og borgeroplevet perspektiv. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for læring som en del af kvalitetsudviklingen af praksis. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for handlekompetence som forudsætning for kvalitetsudvikling i social- og sundhedsvæsenet. 

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende centrale analyseredskaber og observationsmetoder der bidrager til dokumentation og kvalitetsudvikling af praksis i social- og sundhedsvæsenet.
 • Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til i konkrete praksissituationer at bidrage til udviklingsprocesser.
 • Den studerende skal kunne formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollega.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af sundhedspraksis og egen praksis. 
 • Den studerende skal have handlekompetence til fagligt og tværfagligt aktivt at deltage i et professionelt samarbejde, der bidrager til kvalitetsudvikling.
Hvordan bliver jeg vurderet til modulet?

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt. Vurdering forestås med ekstern censor efter 7-trins-skalaen.