Gå til hovedindhold

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Styrk dine medarbejdere og relationen til dem 

 • Lær at etablere, udvikle og lede relationer, der bygger et samarbejde op om din organisations opgaver. 
 • Få teori og metoder til at sikre dig, at dine medarbejdere udvikler sig i forhold til deres fælles og individuelle opgaver og lær selv at blive facilitator på læreprocesser.  

Som leder er du ingenting uden dine medarbejdere. Hvordan du klarer din opgave afhænger af, hvordan dine medarbejdere løser deres opgaver. Derfor er det vigtigt, at du opbygger gode relationer med medarbejdere og sikrer dig, at de udvikler sig i forhold deres opgaver i organisationen.   

Meget har indflydelse på relationen mellem medarbejderen og dig, og det er vigtigt, at du forstår hvordan magtrelationer, samfundsmæssige diskurser, politikker og andre rammer har betydning for dit forhold til medarbejderne. Samtidig er det vigtigt, at dine medarbejdere udvikler sig og lærer nyt både individuelt og i fællesskab.  

Modulet Ledelse, samarbejde og faglig udvikling giver dig den viden, som du har brug for til at bygge og udvikle forhold, der støtter samarbejdet om de opgaver, I skal løse. Desuden bliver du klædt på til både at vurdere og igangsætte læreprocesser, som tager hensyn til medarbejdernes ønsker i forhold til organisationens behov.   

Modulet er sammensat af to tidligere obligatoriske moduler: Den professionelle relation og Læring og kompetenceudvikling. Modulet er på i alt 10 ECTS-point og afsluttes med en eksamen. En ny studieordning er fortsat under behandling og forventes færdig 1. august 2018. Ændringer i forhold til modulbeskrivelsen kan derfor forekomme.

Det lærer du på modulet: 

 • Teorier og metoder, som klæder dig på til at tage professionelle samtaler med medarbejdere.  
 • Teknologier, metoder og redskaber, som kan bruges til at skabe gode professionelle relationer - både mellem dig og medarbejderne og medarbejderne imellem. 
 • At lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, som støtter behovene i organisationen. 
 • At sikre, at medarbejdere lærer nye kompetencer, så de styrker organisationen og deres egen udvikling. 

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder - uanset om det er i en stor virksomhed, om du er afdelingsleder eller projektleder og uanset hvor mange medarbejdere, du har ansvar for. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den professionelle relation – Ledelse og medarbejdere 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes. 
 • Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Anvende teknologier, metoder og redskaber, der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer. 
 • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver. 

Læring og kompetenceudvikling – Ledelse og medarbejdere 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kan reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. 
 • Lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse med organisationens mål og kerneopgave. 
 • Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og -behov i forhold til organisationens opgaveløsning. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse.