Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Styrk dit lederskab gennem samarbejde og faglig udvikling 

 • Lær at skabe og lede professionelle relationer. 
 • Få teori og metoder til at understøtte samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til behov og opgaveløsning i din organisation. 

Som leder er du ingenting uden dine medarbejdere. Hvordan du klarer din opgave, afhænger af hvordan dine medarbejdere løser deres opgaver. Derfor er det vigtigt, at du opbygger gode professionelle relationer med medarbejderne og sikrer dig, at de udvikler sig i forhold deres opgaver i organisationen.   

Meget har indflydelse på relationen mellem medarbejderen og dig, og det er vigtigt, at du forstår hvordan magtrelationer, samfundsmæssige diskurser, politikker og andre rammer har betydning for dit forhold til medarbejderne og samarbejdet i afdelingen. Samtidig er det vigtigt, at dine medarbejdere udvikler sig fagligt og lærer nyt både individuelt og i fællesskab.  

Modulet Ledelse, samarbejde og faglig udvikling giver dig den viden, du behøver for at bygge og udvikle forhold, der støtter samarbejdet om de opgaver, I skal løse. Desuden bliver du klædt på til både at vurdere og igangsætte læreprocesser, som tager hensyn til medarbejdernes ønsker i forhold til organisationens behov.   

Det lærer du på modulet: 

 • Hvad professionelle relationer betyder i og uden for organisationen. 
 • Teorier og metoder, som du kan bruge til at føre professionelle samtaler og skabe professionelle relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen. 
 • At understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling i forhold til organisationens opgaver og behov - både individuelt og i fællesskaber. 
 • At lede lærings- og udviklingsforløb, som skaber trivsel, kvalitet og giver en mærkbar effekt i opgaveløsning. 

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. Hør mere om diplomuddannelsen i videoen herunder.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder – uanset om du er i offentlige, private eller frivillige organisationer.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen. 
 • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau. 
 • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen. 
 • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data. 
 • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. 

Kompetencer 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov. 
 • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

 

Vær opmærksom på

Forskellen på 5 ECTS- og 10 ECTS-modulerne

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. De tidligere seks obligatoriske moduler à hver 5 ECTS-point, som også tidligere hørte sammen parvis, er i den nye studieordning slået sammen til tre obligatoriske moduler à hver 10 ECTS-point. Du skal som udgangspunkt fremover tilmelde dig de obligatoriske 10 ECTS-moduler - med mindre du tidligere har gennemført et obligatorisk 5 ECTS-modul og kun mangler 5 ECTS-point. I dette tilfælde skal du tilmelde dig det 5 ECTS-modul, du mangler.

Modulerne hænger således sammen:

Anbefalet rækkefølge

Vi anbefaler, at du tager modulerne i en bestemt rækkefølge.

Anbefalet rækkefølge af 10 ECTS-modulerne:

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse

Anbefalet rækkefølge af 5 ECTS-modulerne:

 1. Lederkommunikation
 2. Professionelt lederskab
 3. Den professionelle relation
 4. Læring og kompetenceudvikling
 5. Organisation og processer
 6. Styring og strategi