Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Modul 1: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Synspædagogik og syns(re)habilitering

Tilmeld

Lær at kortlægge specialpædagogiske behov for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed  

 • Få indsigt og viden, så du kan stå for en rehabiliteringsindsats på højt specialiseret niveau. 
 • Bliv skarp på både anatomien bag synshandicap samt viden om metoder og tests til udredning. 

Udredningen af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed udgør grundlaget for personens muligheder i dagligdagen og videre udvikling.  

At finde ud af, hvilke specialpædagogiske behov det enkelte menneske har brug for, er derfor et stort ansvar, som kræver specialiseret viden. Den viden kan du tilegne dig på modulet Synsnedsættelse eller blindhed - udredning.  

Du bliver klædt på til at tage ansvaret for udredningen i et tværprofessionelt samarbejde. Det vil sige, at du dels får viden om de fysiske forhold, for eksempel øjets anatomi, synsfunktionen, synsnedsættelse og om kompensationsmuligheder i hverdagen. Dels lærer du om, hvordan de kognitive og neurologiske processer fungerer som grundlag for visuel opfattelse. På modulet bliver din nye viden sat i spil, så du kan bruge den til at reflektere over sammenhængen mellem synsfunktionen og andre faktorer. Derudover lærer du at bruge konkrete metoder og tests. Alt i alt giver det dig en specialiseret viden og kunnen, så du kan stå for udredning af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed.   

Det lærer du på modulet: 

 • Om tværprofessionelt samarbejde i udredningen af specialpædagogiske behov for personer med synsnedsættelse. 
 • Om kognitive og neurologiske processer som grundlag for visuel perception. 
 • Om øjets anatomi, synsfunktion og synsnedsættelse samt om kompensationsmuligheder i hverdagslivet. 
 • Metoder og tests, som du kan anvende i udredningen. 
 • At inddrage relevante begreber og metoder i udredningen.
Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med pædagogik og ønsker at specialisere dig inden for synspædagogik og synsrehabilitering.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan tage ansvar for et tværprofessionelt samarbejde om udredning af specialpædagogiske behov for personer med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • kan reflektere over sammenhæng mellem synsfunktion og kontekstuelle faktorer herunder kompensationsbehov. 
 • har viden om kognitive og neurologiske processer som grundlag for visuel perception. 
 • har viden om øjets anatomi, synsfunktion, synsnedsættelse og om kompensationsmuligheder i hverdagslivet for grupper og/eller enkeltpersoner med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • har viden om metoder og tests, der anvendes i et tværprofessionelt samarbejde i arbejdet med udredninger af synsnedsættelse eller blindhed. 
 • kan med afsæt i forståelse for handicap- og rehabilitering inddrage relevante begreber og metoder i udredningen af individuelle og kontekstuelle faktorer, der har betydning for målgruppens deltagelse i relevante netværk.