Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul 2: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Synspædagogik og syns(re)habilitering

Tilmeld

Tag ansvar for den specialpædagogiske indsats for borgere med synsnedsættelse eller blindhed 

 • Brug koblingen mellem lærings- og udviklingsteori samt viden om syns- og specialpædagogik til at skabe lærings- og udviklingsfremmende miljøer. 
 • Samarbejd om synspædagogiske handleplaner, som understøtter deltagelse og jobmuligheder. 

Hvordan giver du mennesker, som lever med synsnedsættelse eller blindhed, den bedst mulige dagligdag? Med viden om synsnedsættelse og blindhed lærer du at iværksætte en specialpædagogisk indsats og vurdere lærings- og udviklingsfremmende miljøer, der kan hjælpe mennesker, som lever med denne funktionsnedsættelse. 

Synsnedsættelse og blindhed medfører store udfordringer for borgeren, og det kræver derfor samarbejde mellem netværk, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle parter om synspædagogiske handleplaner. Det samarbejde lærer du at indgå i, så der kan blive udviklet synspædagogiske handleplaner, der kan understøtte borgerens deltagelse og jobmuligheder. Du får også viden om relevante kompensationsindsatser, herunder teknologiske hjælpemidler i et hverdags-, uddannelses- og arbejdsperspektiv i forhold til målgruppen.  

Ved modulets afslutning kan du gennemføre synspædagogiske indsatser og rehabiliteringsprocesser for grupper og enkeltpersoner. Det kan du både gøre alene og i samarbejde med relevante parter med hensyntagen til den relevante lovgivning. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du iværksætter en specialpædagogisk indsats for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed.  
 • Lær at samarbejde med borgeren, netværk, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle parter om synspædagogiske handleplaner.  
 • Få indsigt i relevant lovgivning og kompensationsindsatser, herunder teknologiske hjælpemidler, i forhold til at få et velfungerende hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv.  
 • Få viden om synsnedsættelse og blindhed i relation til mennesker, som lever med denne funktionsnedsættelse i dagligdagen. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde med borgere med synsnedsættelse eller blindhed, eller gør du det allerede? Med dette modul får du de specialiserede kompetencer til at lave en målrettet indsats, som gør det lettere at leve med denne funktionsnedsættelse i dagligdagen. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan påtage sig ansvar for at iværksætte en specialpædagogisk indsats for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • kan tilrettelægge og vurdere lærings- og udviklingsfremmende miljøer med afsæt i lærings- og udviklingsteori samt viden om syns- og specialpædagogik. 
 • kan samarbejde med borgeren, netværk, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle parter om synspædagogiske handleplaner med udgangspunkt i funktionsnedsættelse, personlige og omgivelsesmæssige faktorer, som understøtter deltagelse og jobmuligheder. 
 • har viden om synsnedsættelse og blindhed i relation til mennesker, som lever med denne funktionsnedsættelse i dagligdagen. 
 • har viden om og kan reflektere over kompensationsindsatser, herunder teknologiske hjælpemidler, i et hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv i forhold til målgruppen. 
 • kan gennemføre synspædagogiske indsatser i rehabiliteringsprocesser for grupper og/eller enkeltpersoner under hensyntagen til relevant lovgivning. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.