Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Neuropsykologi og neuropædagogik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Psykologi

Tilmeld

Inddrag viden og inspiration fra hjerneforskning i din daglige pædagogiske praksis  

 • Kvalificér dig til at anvende neuropsykologiske metoder i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov. 

Neuropsykologien ændrer konstant vores forståelse af kognition, emotion og mentalisering. Få mulighed for at inddrage den nyeste viden om hjernen til at skabe lærings- og udviklingsprocesser i din pædagogiske praksis. 

Med en grundlæggende indsigt i hjernens funktioner, udvikling og struktur får du ny teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling hos børn, unge og voksne. Det kan du bruge til at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb.  

Neuropsykologien handler om forholdet mellem adfærd, kognition og processer i hjernen. Du lærer altså at koble situationer og handlinger med de processer, som sker hos mennesker, der for eksempel har nedsat funktion i hjernen. Du kan dermed bedre møde og forstå børn, unge og voksne, som har kognitive, motoriske, sociale eller mentale funktionsnedsættelser af forskellig art. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for kommunikation, udvikling og læring. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær hvordan du skaber de bedste forudsætninger for kommunikation, udvikling og læring hos børn, unge og voksne med særlige behov. 
 • Få et neuropsykologisk og neuropædagogisk videngrundlag og brug det i din konkrete pædagogiske praksis. 
 • Få indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Hvem henvender modulet sig til?  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende 

 • kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger set i et livslangt perspektiv og i en relevant pædagogisk kontekst. 
 • kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb. 
 • har teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling. 
 • har indsigt i hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur. 
 • har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser. 
 • kan reflektere over sammenhænge mellem et neuropsykologisk og neuropædagogisk videngrundlag og en konkret pædagogisk praksis. 
 • kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst.