Gå til hovedindhold

Organisation, udvikling og samskabelse

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå hvordan du styrer en organisation i en verden præget af forandringer  

 • Forstå organisatoriske processer og lær at forankre forandringer. 
 • Lær teorier og modeller, så du kan planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i organisationen - og få hele organisationen med.

For at kunne fungere som leder har du brug for at kunne gennemskue og forstå, hvordan processer og kultur spiller ind i en organisation. Du skal kunne argumentere for og begrunde strategiske tiltag i organisationen og planlægge styringen af projekter ud fra din viden. Det kræver, at du kender til aktuelle teorier om organisering, kultur, processer og ledelse, at du kan reflektere over dem og omsætte dem til virkelighed. Desuden skal du kunne analysere vilkårene og identificere strategiske og styringsmæssige mønstre, før du kan føre nye tiltag ud i praksis. 

Mange organisationer er præget af en kultur med mange forandringer. Med modulet Ledelse og organisation bliver du klædt på til at tage langsigtede beslutninger og stå inde for processer, som tager hensyn til jeres organisation, og hvordan den indgår i og bliver påvirket af den omkringliggende verden.  

Modulet er sammensat af to tidligere obligatoriske moduler: Organisation og processer samt Styring og strategi. Modulet er på i alt 10 ECTS-point og afsluttes med en eksamen. En ny studieordning er fortsat under behandling og forventes færdig 1. august 2018. Ændringer i forhold til modulbeskrivelsen kan derfor forekomme.

Det lærer du på modulet: 

 • Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund.  
 • At vurdere ledelsesbeslutninger og mulige konsekvenser og forklare dem til forskellige mennesker i organisationen. 
 • At sætte handleplaner i gang og lede processer og forandringer i organisationen. 
 • Styring i organisationer og strategisk ledelse. 
 • Planlægge strategiske tiltag under hensyn til forskellige mennesker i organisationen. 

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder - uanset om det er i en stor virksomhed, om du er afdelingsleder eller projektleder, og uanset hvor mange medarbejdere du har ansvar for. 

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering

Det står der i studieordningen

Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:  

Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund. 
 • Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kan reflektere over disse. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis. 
 • Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører.

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer. 

Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kan reflektere over organisationens styringsmæssige praksis. 
 • Krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis. 
 • Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Planlægge styringsmæssige og/eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse.