Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Organisationspsykologi og ledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Udvikl dit eget lederskab med viden og metoder fra organisationspsykologien

 • Få inspiration, teori og metoder til at styrke din ledelsespraksis

Vil du udvikle dine evner til at understøtte motivation, kreativitet, trivsel, performance og læring? Så er det oplagt at kaste et blik på de psykologiske faktorer i arbejds- og forandringsprocesser, som opstår på en arbejdsplads eller i en organisation. Med dette modul får du nye metoder og ny inspiration til at gribe din ledelsespraksis an.

Dit forløb på modulet involverer selvsagt undervisning, men det er i lige så høj grad et personligt forløb, hvor du bliver introduceret for en række tilgange og muligheder inden for ledelse. Det er tilgange, som kan skabe motivation, trivsel, performance eller læring. Din opgave er at finde de tilgange, som du kan omsætte til praksis i din rolle som leder og facilitator. Du vil også få lejlighed til både at løse konkrete opgaver og reflektere over anvendeligheden af din nye viden i din egen organisation.

Når du skal omsætte din nye viden til praksis, vil du også lære at udvælge de mest relevante løsningsmodeller, der passer til netop din organisation. Teorierne og tilgangene vil selvfølgelig også være anvendelige for dig, der arbejder som konsulent eller i en rolle som ledelsesrådgiver.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan udvikle dit eget lederskab med afsæt i organisationspsykologien.
 • Lær at identificere dine egne og organisationens udviklingsbehov som grundlag for arbejdet med at styrke motivation, trivsel eller andre positive egenskaber.
 • Bliv i stand til at vurdere, begrunde, udvælge og anvende relevante løsningsmodeller for egen organisation på baggrund af organisationspsykologisk forståelse.
 • Få viden om og forståelse af teorier, begreber og metoder inden for udvalgte organisationspsykologiske forskningsområder.
 • Hvordan du kan reflektere over udvalgte organisationspsykologiske retningers begreber og metoder i forhold til din egen praksis.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne have mulighed for at gribe din rolle som leder an på nye måder, eller vil du facilitere forandring med viden om organisationspsykologi? Med dette modul er du godt på vej, og du vil formentlig også blive motiveret for at søge mere viden og erfaring om organisationspsykologien.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Udvikle sit eget lederskab, egen ledelsespraksis og organisation gennem psykologiske perspektiver.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende:

 • Har viden om og forståelse af teorier, begreber og metoder inden for udvalgte organisationspsykologiske forskningsområder i relation til udvikling af egen ledelsespraksis og organisation.
 • Kan reflektere over udvalgte organisationspsykologiske retningers begreber og metoder i forhold til egen praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende:

 • Kan vurdere, begrunde, udvælge og anvende relevante løsningsmodeller for egen organisation på baggrund af organisationspsykologisk forståelse.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Udvikle eget lederskab med afsæt i organisationspsykologi.
 • Identificere egne og organisationens udviklingsbehov som grundlag for arbejdet med udvikling af egen organisations praksis med afsæt i organisationspsykologi.