Gå til hovedindhold

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Lær at koble teori og metoder fra den erhvervsrettede undervisning med den praksis, som eleverne møder i virksomhederne

 • Lær at tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

De erhvervsrettede uddannelsers berettigelse er særligt den tætte kobling mellem teori og praksis, så elever og kursister er arbejdsmarkedsparate, når de afslutter uddannelsen. Med dette modul kan du være med til at styrke den kobling mellem teori og praksis, som eleverne møder i skolen og virksomheden.


Du vil lære at tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis samt mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers og kursisters læring i såvel skolen som virksomheden. I forlængelse heraf vil du også få en bedre forståelse for de læringsmæssige udfordringer, der kan være mellem teori og praksis på henholdsvis skole og i virksomhed.


Formidlingen af relevansen af det faglige stof kommer du også til at arbejde med på modulet. Formålet er at kunne motivere eleverne til at integrere læringen mellem skole og virksomheder.


Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær selvstændigt at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis samt mellem skole og virksomhed.
 • Hvordan du observerer, analyserer og vurderer en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger.
 • Styrk din formidling af fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning.

 Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med undervisning på de erhvervsrettede uddannelser, og som gerne vil styrke koblingen mellem teori fra erhvervsskoler og -centre og praksis i virksomheder. 

  Adgangskrav

  Du har flere muligheder for at opfylde adgangskravene til moduler på Diplom i erhvervspædagogik:

  • Du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, som mindst er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse
  • Du vurderes via en individuel kompetencevurdering til at have uddannelsesmæssige forudsætninger eller realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.
  • Særligt: Hvis du opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på de to første obligatoriske moduler (Modul 1: Undervisning og læring, Modul 2: Undervisningsplanlægning og didaktik). Når du har bestået disse to moduler, vil du via en individuel kompetencevurdering kunne få adgang til de øvrige moduler på uddannelsen.
  Det står der i studieordningen

  Kompetencemål


  Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

  • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis samt mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers og deltageres læring i såvel skolen som virksomheden.
  • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.
  • at identificere egne læringsbehov og professionelt indgå i udviklingen af egen praksisrelateret undervisning.

  For at opnå disse kompetencer skal den studerende


  Viden

  • have viden om teori, praksis og tranfer   som begreber og udfordringer i praksisrelateret undervisning.
  • have viden om erhvervsskolers, AMU-centres og virksomheders funktioner og roller i et vekseluddannelses-system.
  • have forståelse af og kunne reflektere over elevers og deltageres læringsmæssige udfordringer mellem teori og praksis samt mellem skolen og virksomheden.


  Færdigheder

  • kunne observere, analysere og vurdere en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger.
  • kunne vurdere og begrunde valg af metoder og læringsaktiviteter og anvende disse i en undervisning, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis.
  • kunne formidle fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning.
  • kunne anvende metoder, der støtter elevers integration af læring mellem skole og virksomhed.