Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Bliv praktikvejleder for pædagogstuderende 

 • Lær hvordan du varetager og udvikler opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode. 

Praktik, og udviklingen af praktiske kompetencer, er en af hjørnestenene i pædagoguddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du som praktikvejleder både kan møde den pædagogstuderende i faglige diskussioner om kompetence- og læringsmål og samtidig kan udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur. Det vil du alt sammen lære på modulet Praktikvejleder til pædagoguddannelsen. 

På modulet lærer du at bruge praktiksteders organisation og kultur til at tilrettelægge praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen. Det er selvfølgelig med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og praksis, men også med dig som sparringspartner i forhold til at udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur. Som praktikvejleder på pædagoguddannelsen skal du ydermere have viden om forskellige vejledningsformer og -metoder, så du kan anvende den rette tilgang med forståelse for magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer. Du vil lære at udøve differentieret vejledning og udvikle læringsmiljøer, som du kobler til lærings- og kompetencemål for både uddannelsen og den individuelle studerende. 

Du vil også kunne udvikle din egen og andres vejledningspraksis ved at evaluere studerendes dokumentation af praktikforløb og koble dem til de faglige kompetencemål for praktikuddannelsesperioden.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du vejleder og bedømmer pædagogstuderende i praktik og de problemstillinger, der kan være hermed.  
 • Lær at bruge praktikstedets værdigrundlag og praksis som uddannelseselement i pædagoguddannelsen for den enkelte studerende.  
 • Hvordan du planlægger, tilrettelægger, gennemfører, evaluerer og udvikler differentierede vejledningsforløb med pædagogstuderende. 
 • Lær at evaluere pædagogstuderendes læringsudbytte og bruge resultaterne til at udvikle din egen vejledningspraksis. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du er uddannet pædagog med et par års erfaring, og du vil gerne udvikle kompetencerne til at blive praktikvejleder for studerende på pædagoguddannelsen.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål  

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.  

Med afsæt i den studerendes egne erfaringer og praktikstedets praksis arbejdes der på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter den studerende i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode. Den, der har gennemført modulet, kan anvende betegnelsen praktikvejleder.  

Mål for læringsudbytte  

Kompetencemål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende.  
 • rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden.  
 • identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden.  
 • udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.  

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden  

 • have indsigt i praktikstedets organisation og tilrettelæggelse af praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen.  
 • have viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer, læringsteori og voksendidaktik, herunder deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder.  
 • have indsigt i vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.  

Færdigheder  

 • kunne tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse for praktikperioden med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og undersøgelse af egen praksis.  
 • kunne udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til den studerendes læringsmål. 
 • kunne udøve differentieret vejledning med opmærksomhed på professionel kommunikation og indgå i bedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål med kobling til den studerendes dokumentation af praktikforløb.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.