Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Praktikvejledning for socialrådgivere

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du udvikler, planlægger og gennemfører praktikforløb  
og -vejledning som socialrådgiver 

 • Sæt viden om vejlednings- og læreprocesser sammen med din faglige viden som socialrådgiver. 
 • Lær at indgå i samarbejde omkring praktikforløbet og at påtage dig fagligt og etisk ansvar som praktikvejleder. 

Praktik er ofte en god måde at koble praktisk erfaring med vejledning og læreprocesser som socialrådgiver. Men for at bruge praktik og praktikvejledning som et værktøj, bliver du nødt til at kende teorierne, metoderne og redskaberne. Dem får du alle på modulet i praktikvejledning for socialrådgivere. 

Modulet er praktisk orienteret, og du lærer at anvende metoder og redskaber til vejledning og læring, så du efterfølgende kan anvende dem i praksis. Det praksisnære fokus på modulet vil du også opleve, når du udvælger løsningsmodeller i cases og formidler faglige problemstillinger og løsninger, der understøtter dit faglige og tværprofessionelle samarbejde om socialrådgiverpraktikanterne. 

Ved modulets afslutning vil du selv kunne håndtere udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb for studerende på socialrådgiveruddannelsen samt udvikle din egen praksis som praktikvejleder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om socialrådgiverprofessionen og den organisatoriske kontekst, den indgår i.   
 • Hvordan vejlednings- og læreprocesser relaterer sig til praktikforløb.  
 • Lær at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb på socialrådgiveruddannelsen. 
 • Udvikl din egen praksis som praktikvejleder.

Modulet er et valgfrit modul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med praktikvejledning for socialrådgivere. Det vil give dig den faglige ballast og værktøjerne til at skabe de bedste forudsætninger for læring i praktikforløb. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Engelsk titel: Internship guidance  for Social Workers  

Viden  

Den studerende   

 • skal have viden om socialrådgiverprofessionens historiske, politiske og samfundsmæssige kontekst samt vejlednings- og læreprocesser. 
 • skal kunne forstå vejlednings- og læreprocesser relateret til læring i praksis samt kunne reflektere over anvendelse af teorier, metoder og redskaber til vejledning.   

Færdigheder  

Den studerende   

 • skal kunne anvende metoder og redskaber om vejledning og læring i praksis samt mestre færdigheder i planlægning af et praktikforløb.  
 • skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger fra praktikforløbet samt begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller.  
 • skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsninger, der understøtter socialrådgiverpraktikantens faglige og tværprofessionelle samarbejde. 

Kompetencer  

Den studerende   

 • skal kunne håndtere udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb for studerende på socialrådgiveruddannelsen.  
 • skal selvstændigt kunne indgå i samarbejde omkring praktikforløbet og påtage sig fagligt og etisk ansvar som praktikvejleder.  
 • Skal kunne udvikle egen praksis som praktikvejleder.