Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i psykiatri

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul - Diplom i psykiatri

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær om psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende set ud fra et sundheds-, pædagogisk og socialfagligt perspektiv 

 • Lær at håndtere en række indsatsformer i relation til arbejdet med sindslidende.  
 • Bliv bedre til at analysere og reflektere over muligheder og problemstillinger. 
 • Styrk dit samarbejde med faggrupper og sektorer om udvikling af de professionelle indsatser som omgiver sindslidende. 

Når man vælger en indsatsform over for sindslidende, så kræver det viden om både sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske problemstillinger på det psykiatriske område. Den viden får du på dette modul, hvor du lærer at håndtere og udvikle forskellige indsatsformer. 

Du får på modulet faglige metoder og perspektiver på en række psykiatriske problemstillinger, som du vil møde i praksis, når du arbejder med indsatsformer over for sindslidende. Det kan både være institutionalisering af sindslidende, kommunikation i relation til sindslidende og metoder til dokumentation og evaluering i arbejdet med sindslidende. 

Din evne til samarbejde vil også blive styrket med introduktion til at anvende og formidle teorier i relation til arbejdet med den udvalgte sindslidende. Det kan være tværfagligt eller i forhold til at anvende kommunikation og gruppeprocesser i indsatsformen.

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvilke problemstillinger, der følger det psykiatriske arbejde med sindslidende inden for et sundheds-, pædagogisk eller socialfagligt perspektiv. 
 • Lær om udvalgte indsatsformers anvendelse til individer eller grupper af sindslidende. 
 • Få nye faglige metoder og perspektiver på psykiatriske problemstillinger med særlig fokus på indsatsformer.

Modulet er et valgfrit modul i Diplom i psykiatri, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med indsatsformer i relation til sindslidende. Det kan både være i forhold til at håndtere indsatsformer eller i forhold til at udvikle dem, så de tager højde for bestemte problemstillinger. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Dette valgmodul fokuserer på psykiatriske problemstillinger i relation til sindslidende og de forskellige indsatsformer, der relaterer sig mod sindslidende og deres samlede livssituation.  

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om psykiatriske problemstillinger i relation til sindslidende set ud fra et sundheds-, pædagogisk og socialfagligt perspektiv.  
 • har viden om forskellige indsatsformer i forhold til sindslidende.  

Færdigheder  

 • kan analysere, reflektere over og formulere problemstillinger i forhold til praksis i relation til arbejdet med udvalgte sindslidende. 
 • kan anvende og formidle faglige teorier i relation til arbejdet med den udvalgte sindslidende. 

Kompetencer  

 • kan samarbejde med forskellige sektorer og/eller faggrupper om udvikling af de professionelle indsatser. 
 • kan håndtere og udvikle givne indsatsformer. 

Indhold  

 • Sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske problemstillinger på psykiatriområdet.  
 • Faglige metoder og perspektiver på psykiatriske problemstillinger. 
 • Samarbejdsrelationer i forhold til sindslidende. 
 • Udvalgte indsatsformer til grupper af sindslidende.  
 • Kommunikation og gruppeprocesser i relation til sindslidende.   
 • Institutionalisering i relation til sindslidende. 
 • Metoder til dokumentation og evaluering 
Hvordan bedømmes jeg på modulet? 

Du bliver bedømt individuelt efter 7-trins skalaen på modulet. Der er intern censor.