Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få viden og metoder til at hjælpe mennesker tilbage på sporet  

 • Få indsigt i teorier og metoder inden for rehabilitering. 
 • Få det bedste udgangspunkt for at tilrettelægge indsatser på tværs af faggrupper og sektorer med udgangspunkt i borgeren og hensyn til virksomheder. 

Arbejder du med rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen har du brug for en stor viden og veludbyggede færdigheder. At hjælpe syge, tidligere kriminelle eller andre mennesker med belastende problemer tilbage på arbejdsmarkedet kræver, at du har en forståelse for teori og begreber om rehabilitering. Du skal forstå de politiske intentioner bag din opgave og kunne indgå i samarbejde med andre faggrupper om indsatsen. Med den viden kan du bedre sætte dig ind i problemstillingerne og tilrettelægge en indsats i samarbejde med andre fagligheder og på tværs af sektorer.  

Det er i mødet med borgere i udsatte positioner dine kompetencer vil komme i spil. Med modulet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen finder du ud af, hvad der virker. Du bliver klædt på til at tage udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger samt til at tilrettelægge forløb i samarbejde med andre faggrupper.    

Du får indsigt i teorierne og metoderne, og du får mulighed for at perspektivere dem, så du kan bruge dem i dit daglige arbejde. Du lærer at mestre dialog med både virksomheder og borgere samt at understøtte relationen mellem de to parter.  

Det lærer du på modulet:

 • Teorier og viden om rehabilitering og de politiske intentioner med beskæftigelsesindsatsen. 
 • At samarbejde tværfagligt og med andre sektorer. 
 • At reflektere over egen praksis og over relationer til borgeren og andre samarbejdspartnere. 
 • At mestre den motiverende og resultatskabende samtale samt dialog med virksomheder. 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende.

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering. Den studerende skal desuden erhverve sig kompetencer til at indgå i tværfagligt samarbejde samt tilrettelægge og koordinere forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden 

 • have viden om teorier, begreber og praksis vedrørende rehabilitering. 
 • have viden om de politiske intentioner med indsatsen samt den retlige regulering. 
 • have viden om dynamikkerne i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. 
 • have viden om effekten af indsatser i rehabiliteringsforløbet, herunder virksomhedsrettede indsatser for borgere med komplekse problemer. 

Færdigheder 

 • kunne tage udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger i tilrettelæggelse af indsatsen. 
 • kunne tilrettelægge koordinerede og helhedsorienterede ressourceforløb i samarbejde med andre professioner og aktører på området. 
 • kunne tilrettelægge virksomhedsrettede indsatser med støtte til borgeren, fx mentorstøtte. 
 • kunne følge systematisk op på indsatser og resultater. 

Kompetencer 

 • selvstændigt kunne indgå i og udvikle indsatsen i et tværprofessionelt samarbejde. 
 • kunne reflektere over egen praksis og over relationer til borgeren og andre samarbejdspartnere. 
 • kunne mestre den motiverende og resultatskabende samtale med borgeren. 
 • kunne mestre dialogen med virksomhederne og understøtte virksomhedens relation til borgeren i en virksomhedsrettet ordning. 

Indhold 

 • Rehabilitering i teori og praksis. 
 • Det rummelige arbejdsmarked (inklusion, socialøkonomi mv.) 
 • Arbejdsevne, funktionsevne og fastholdelse. 
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. 
 • Koordinatorrollen og helhedsorienteret indsats samt inddragelse af borgeren. 
 • Relationen til borgeren. 
 • Relevant lovgivning og de arbejdsmarkedspolitiske intentioner bag denne. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Modulet bedømmes med intern censur.