Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Relationsarbejde i psykiatrien

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i psykiatri

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul - Diplom i psykiatri

Tilmeld

Styrk potentialet for et godt hverdagsliv for sindslidende ved at inddrage relationsarbejde i psykiatrien

 • Lær at analysere og vurdere relationens betydning for sindslidende.

Inddrag relationsarbejde i din daglige praksis i psykiatrien og i dit arbejde med sindslidende, og hjælp dem til et bedre hverdagsliv. Omsorg og læring skabes i relationer med andre mennesker, og på dette modul bliver du klædt på til at bruge relationer til at arbejde målrettet med omsorg og læring hos sindslidende.

For at få en indgang til at du kan bruge relationsarbejde i dit professionelle psykiatriske arbejde, så bliver du blandt andet introduceret for teorier om sociale relationer og hverdagslivsteori. Da modulet netop skal styrke din daglige praksis, så integreres din praksiserfaring og udvikling i undervisningen. På den måde får du nye perspektiver på relationsforståelse samt analytiske og metodiske værktøjer til at arbejde med menneskesyn og etiske forhold i relationsarbejdet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender relationsarbejde i dit daglige arbejde i psykiatrien samt hvilke evner og kompetencer sindslidende kan styrke via relationer.
 • Overvejelser om hvilke etiske og menneskelige problematikker, du skal undgå i relationsarbejde, og hvordan du gør det i praksis.
 • Lær at analysere og vurdere relationers betydning for sindslidende, afhængigt af sindslidelsen og omfanget.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i psykiatri men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde mere bevidst med relationer i din daglige praksis i psykiatrien, og som gerne vil lære mere om de menneskelige og etiske forhold, som gør sig gældende i mellemmenneskelige relationer.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om og kan reflektere over sociale relationsteoriers betydning for sindslidende.
 • har viden om og kan reflektere over sociale relationers betydning for sindslidendes hverdagsliv.

Færdigheder

 • kan analysere, vurdere og formidle relationens betydning for sindslidende.

Kompetencer

 • kan samarbejde med sindslidende, herunder reflektere over og inddrage perspektiver på menneskesyn og etiske forhold.

Indhold

 • Teorier om sociale relationer.
 • Perspektiver på relationsforståelse.
 • Hverdagslivsteori.
 • Etik og menneskesyn.