Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sammenhængende forløb

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få viden om arbejdsprocesser, der kan skabe sammenhængende forløb i den sundhedsfaglige indsats

Dette moduls fokus er på de arbejdsprocesser, der er grundlæggende for at skabe sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Du vil som studerende opnå kompetencer til at skabe rammer for koordinering, samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige sektorer med henblik på at understøtte borgere og pårørende og deres oplevelse af sammenhæng.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teorier og metoder, der understøtter borgere, pårørende og professionelles oplevelse af sammenhæng
 • Kommunikationens betydning for samarbejdet
 • Rammer og vilkår for den sammenhængende indsats.

Modulet er et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for sundhedssektoren som for eksempel social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du ønsker specialiseret viden og kompetencer til at skabe sammenhængende forløb for patienter. Dem får du på dette modul. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende skal opnå færdigheder og kompetencer til at koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende forløb.

Modulet har primært fokus på fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese, for derigennem at kunne medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet.

Modulet har primært fokus på borgerens oplevelse af sammenhæng i forløbet, sekundært på den professionelles og organisationens oplevelse af sammenhæng.

Læringsmål

Indhold 

 • Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg inden for fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese 
 • Kommunikationens betydning som metode til at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer 
 • Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng.

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for begreber og metoder der knytter sig til plejen og omsorg i relation til faget. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger som knytter sig til fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje og omsorg 
 • Den studerende skal have viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde i sammenhængende forløb, og forståelse for konflikthåndtering i forbindelse med samme.


Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, professionel og organisation
 • Den studerende skal kunne vurdere planlægning og koordineringen af det sammenhængende forløb 
 • Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og samarbejdspartnere.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forhold til sammenhængende forløb 
 • Den studerende skal kunne koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger til relevante borgere, pårørende og samarbejdspartnere 
 • Den studerende skal kunne håndtere eventuelle konfliktsituationer opstået i forbindelse med samarbejde om det sammenhængende forløb.
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Du skal til en mundtlig prøve, hvor du fremlægger og forsvarer et længere projekt. Din individuelle bedømmelse sker med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.