Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0-3 klasse

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læsevejledning i grundskolen, Ordblindelæreruddannelsen

Tilmeld

Lær at vejlede og inspirere dine kolleger til differentieret begynderlæseundervisning i grundskolen  

 • Vær med til at forme din skoles læseprofil med forståelse for forskningsbaseret viden om læse- og skriveudvikling.

Forstå læsningens komponenter, læseudvikling og afkodningsstrategier, så du kan være med til at forme skolers læseprofil med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om tidlig læse- og skriveudvikling.  

Med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse kan du vejlede og videreformidle viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, ledelse og forældre. Det kan du med udgangspunkt i en teoretisk forståelse af dansk sproglære som fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og problemstillinger i 0.-3. klassetrin.   

På modulet bliver du også klædt på til at vejlede i anvendelsen af test- og evalueringsresultater, så ledelse og lærere kan få en fornemmelse af det faktiske læse- og skriveniveau samt udviklingen af læsning og skrivning på skolen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan udvikle og gennemføre differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.
 • Lær at analysere og reflektere over samt vurdere problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling.
 • Få viden om dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik, og lær at anvende denne viden analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.

Modulet er et valgmodul på Diplom i pædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med skriftsproglige eller sproglige vanskeligheder som en specialiseret funktion inden for pædagogikken, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan vejlede i at tilrettelægge og gennemføre differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.
 • kan formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse til relevante målgrupper.
 • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling.
 • har viden om dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik, og kan anvende denne viden analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.
 • har viden om forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning.
 • kan analysere og vurdere elevers skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater.