Gå til hovedindhold

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4-10 klasse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læsevejledning i grundskolen

Tilmeld

Lær at vejlede lærere og undervisere i differentierede handlemuligheder i forbindelse med skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning  

  • Lær hvordan du kan facilitere vidensdeling om teorier og metoder inden for læsning og skrivning på mellemtrinnet og i udskolingen.

Få en nøglerolle i at skabe en differentieret skriftsprogsundervisning i skolen. For at differentiere skriftsprogsundervisningen erhverver du på dette modul specifikke kompetencer i observation, analyse og viden om skriftsprogstilegnelse, så du kan vejlede relevante målgrupper om handlemuligheder.  

Du får specialiseret viden om literacy-teorier samt teorier om flydende læsning og sprogforståelse i læsning. Du vil også få indsigt i betydningen af genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi, som du kan bruge til at analysere og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og -undervisning. På den måde kan du fungere som vejleder og facilitator af kollegiale læreprocesser, som styrker den kollektive indsats i forhold til danskfaglig skriftsproglære.

For at give et indblik i elevernes konkrete skriftsprogstilegnelse og -udvikling, får du også undervisning i at anvende test- og evalueringsresultater. Med de kompetencer kan du målrette en faglig indsats mod at forebygge skriftsprogsvanskeligheder i 4.-10. klasse med de relevante lærere og samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

  • Teorier inden for literacy, flydende læsning, sprogforståelse og de strategier, som eleverne kan benytte hertil.
  • at vejlede og facilitere kollegiale lære- og videndelingsprocesser, så undervisere i danskfaget er bevidste om handlemuligheder og metoder.
  • at vurdere skriftsprogsudvikling gennem test og evaluering.

Modulet er et valgmodul på Diplom i pædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med skriftsproglige eller sproglige vanskeligheder som en specialiseret funktion inden for pædagogik eller undervisning, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Den studerende

  • kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning på mellem- og sluttrin samt vejlede relevante målgrupper om handlemuligheder.
  • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse i alle fag.
  • har viden om skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse, herunder teorier inden for flydende læsning og sprogforståelse i læsning.
  • har viden om literacy-teorier samt viden om genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi.
  • har viden om vejledningsteori og metoder til facilitering af kollegiale læreprocesser.
  • kan analysere og vurdere elevers skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater.