Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læsevejledning i grundskolen

Tilmeld

Lær at vejlede lærere og undervisere i differentierede handlemuligheder i forbindelse med skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning  

 • Lær hvordan du kan facilitere vidensdeling om teorier og metoder inden for læsning og skrivning på mellemtrinnet og i udskolingen.

Få en nøglerolle i at skabe en differentieret skriftsprogsundervisning i skolen. For at differentiere skriftsprogsundervisningen erhverver du på dette modul specifikke kompetencer i observation, analyse og viden om skriftsprogstilegnelse, så du kan vejlede relevante målgrupper om handlemuligheder.  

Du får specialiseret viden om literacy-teorier samt teorier om flydende læsning og sprogforståelse i læsning. Du vil også få indsigt i betydningen af genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi, som du kan bruge til at analysere og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og -undervisning. På den måde kan du fungere som vejleder og facilitator af kollegiale læreprocesser, som styrker den kollektive indsats i forhold til danskfaglig skriftsproglære.

For at give et indblik i elevernes konkrete skriftsprogstilegnelse og -udvikling, får du også undervisning i at anvende test- og evalueringsresultater. Med de kompetencer kan du målrette en faglig indsats mod at forebygge skriftsprogsvanskeligheder i 4.-10. klasse med de relevante lærere og samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teorier inden for literacy, flydende læsning, sprogforståelse og de strategier, som eleverne kan benytte hertil.
 • at vejlede og facilitere kollegiale lære- og videndelingsprocesser, så undervisere i danskfaget er bevidste om handlemuligheder og metoder.
 • at vurdere skriftsprogsudvikling gennem test og evaluering.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med skriftsproglige eller sproglige vanskeligheder som en specialiseret funktion inden for pædagogik eller undervisning, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning på mellem- og sluttrin samt vejlede relevante målgrupper om handlemuligheder.
 • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse i alle fag.
 • har viden om skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse, herunder teorier inden for flydende læsning og sprogforståelse i læsning.
 • har viden om literacy-teorier samt viden om genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi.
 • har viden om vejledningsteori og metoder til facilitering af kollegiale læreprocesser.
 • kan analysere og vurdere elevers skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater.