Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Specialpædagogik PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær, hvordan du vedligeholder og skaber forudsætninger for læring og udvikling for folk med socialkognitive udviklingsforstyrrelser

 • Få viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret og lær at bruge den i praksis

Manglende øjenkontakt, repetitiv adfærd og alt for meget energi. Sådan kender og forstår mange mennesker socialkognitive forstyrrelser som ADHD og autisme. Som fagperson ved du, at disse udfordringer altid vil være der, men at der er som regel stadig er forudsætninger for læring og udvikling. Med dette modul vil du lære at vedligeholde og udvikle de forudsætninger.

Den læringsdifferentierede indsats er enormt vigtig for, at du og dine kolleger ikke giver barnet eller den voksne unødige nederlag. Derfor lærer du på modulet at indhente information, beskrive, analysere og vurdere den læringsdifferentierede indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for den enkelte. Dette kan både være alene eller i samarbejde med kolleger, forældre, pårørende eller eksterne partnere.

Du vil også kunne vurdere hvilke special- og almen pædagogiske arbejdsformer, herunder metoder, materialer og hjælpemidler, som vil give mening for børn eller voksne med socialkognitive udviklingsforstyrrelser – selvfølgelig med hensyntagen til deres situation og ressourcer.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du vedligeholder og udvikler forudsætningerne for læring og udvikling blandt andet de social-kognitive funktioner hos mennesker med socialkognitive udfordringer
 • Få viden om diagnoser inden for ADHD og autismespekteret, herunder refleksion over normalitet og afvigelse
 • Lær om målgruppen i et livsperspektiv f.eks. i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde
 • Hvordan du indhenter information, beskriver, analyserer og vurderer en læringsdifferentieret indsats
 • Hvordan du optimerer læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med det specialpædagogiske felt eller drømmer om at gøre det. Med dette modul kan du specialisere dig i at skabe forudsætninger for læring og udvikling hos mennesker med socialkognitive udviklingsforstyrrelser.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og /eller socialkognitive udfordringer.
 • kan indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med f.eks. kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter.
 • har viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret, herunder refleksion over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund.
 • har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv f.eks. i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder.
 • kan vurdere og reflektere over special- og almen pædagogiske arbejdsformer, herunder metoder, materialer og hjælpemidler.