Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Socialpædagogik og psykiatri

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Få viden om arbejdet med borgere i udsatte positioner og forstå disses levevilkår

Dette moduls fokus er på borgere i udsatte positioner og de levevilkår, der kendetegner disse grupper af borgere.

Du opnår som studerende kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Kendetegn og levevilkår for borgere i udsatte positioner 
 • Den fagprofessionelles rolle som stilladserende for borgerens recoveryproces 
 • Socialpædagogisk relaterede indsatsformer 
 • Metoder der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Modulet er et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for socialpædagogikken eller psykiatrien. Du har muligvis en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du vil gerne specialisere dig inden for socialpædagogik og psykiatri. Det kan du på dette modul. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde.

Modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det socialpædagogiske og psykiatriske felt.

Indhold: 

 • Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere 
 • Recovery, rehabilitering og empowerment som tilgange til arbejdet i feltet 
 • Socialpædagogiske indsatsformer 
 • Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet indenfor dette felt.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for det borgernære omsorgs- og relationsarbejde i det socialpædagogiske og psykiatriske felt. 
 • Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til socialpædagogik og psykiatri.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, herunder forskellige tilgange til arbejdet 
 • Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til socialpædagogisk og psykiatrisk arbejde – og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borgerne 
 • Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger vedrørende socialpædagogiske og psykiatriske tilgange i det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren – og kunne formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatriske arbejde 
 • Den studerende skal kunne deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde 
 • Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne vurdere konkrete situationer med henblik på at kunne tage vare på sig selv og sikre professionel tilgang.
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Du afslutter modulet ved at aflevere en synopsis, som du mundtligt skal forsvare. Du vil blive bedømt internt efter 7-trins-skalaen.