Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sundhedskommunikation, vejledning og coaching

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Ernæringsfaglig diplom

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Ernæringsfaglig diplom

Tilmeld

Lær hvordan du får formidlet din ekspertise om ernæring og sundhed til forskellige målgrupper

 • Få praktisk viden og metoder til kommunikation, vejledning og coaching.
 • Lær at skabe de bedste forudsætninger for forandring hos grupper og individer.

Hvordan får du mennesker til at handle rigtigt, lære og skabe forandring i forhold til borgerens ernæring og sundhed? Viden skaber ikke forandring alene. For at skabe vedvarende og positiv forandring er det vigtigt, at du taler i øjenhøjde. Din kommunikation skal tilpasses, så modtageren eller modtagerne kan modtage og bruge den. Det vil du lære på dette modul. 

Med en grundig og bred introduktion til sundhedskommunikation får du en stor kommunikations-faglig værktøjskasse med både coaching og vejledning. Den gør dig i stand til bedre at formidle din ekspertise om ernæring og sundhed til forskellige målgrupper. Den ældre borger, der skal ændre sin kost for at passe bedre på sit helbred, skal jo ikke rådgives og vejledes på samme måde som den unge mor, som skal lære at lave sund og nærende mad til sit barn.

Den rette kommunikation maner til handling. Med både psykologisk, sociologisk og kulturel forståelse vil du lære både at vejlede og coache i øjenhøjde med din målgruppe. 

Du vil på modulet arbejde med vejledning og coaching af specifikke målgrupper. På den måde kan din nye viden oversættes direkte til din nuværende praksis, og vil samtidig styrke det tværfaglige samarbejde med sundhedskommunikation.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få indsigt i betydningen af læring, og hvordan du skaber forandringsprocesser hos individer og grupper. 
 • Lær kommunikationsteori relateret til ernærings- og sundhedsrelaterede problemstillinger. 
 • Hvordan du laver mundtlig og skriftlig vejledning. 
 • Lær om psykologiske, sociologiske og kulturelle aspekters betydning for forståelse af sundhedskommunikation, -vejledning og -coaching.
 • Få indsigt i vejledningsteori og -metoder relateret til sundhedskommunikation.
 • Lær at forstå og anvende coaching som metode.

Modulet er et valgmodul på Ernæringsfaglig diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne blive endnu bedre til at nå din målgruppe, når du skal formidle din ekspertise om ernæring eller sundhed? Det vil du lære på dette modul.

Her vil du få både praktisk og teoretisk forståelse for de mange aspekter af sundhedskommunikation og blive styrket i din nuværende eller kommende praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden 

 • har viden om lærings- og forandringsprocesser 
 • har viden om og kan reflektere over kommunikative og vejledningsmæssige problemstillinger og handlemuligheder inden for ernærings- og sundhedsfagligt arbejde 
 • har indsigt i og forståelse for forskelle og ligheder mellem vejledning og coaching

Færdigheder

 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for sundhedskommunikation, vejledning og coaching. 
 • kan analysere sundhedskommunikationen i relation til udvikling af handlekompetence, læringsprocesser og forandringsstrategier 
 • kan vejlede og coache specifikke målgrupper med henblik på lærings- og forandrings-processer 
 • kan analysere, vurdere og formidle teoretiske og praksisnære problemstillinger og handlemuligheder, der er relateret til vejledningskonteksten

Kompetencer 

 • kan varetage kommunikations- og vejledningsopgaver samt coache udvalgte målgrupper 
 • kan håndtere problemstillinger relateret til sundhedskommunikation, vejledning og coaching 
 • kan selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde, der har fokus på sundheds-kommunikation 

Indhold 

 • Læring og forandringsprocesser relateret til individ og grupper 
 • Kommunikationsteori relateret til ernærings- og sundhedsrelaterede problemstillinger 
 • Mundtlig og skriftlig vejledning 
 • Psykologiske, sociologiske og kulturelle aspekters betydning for forståelse af sundheds-kommunikation, vejledning og coaching 
 • Vejledningsteori 
 • Vejledningsmetoder relateret til sundhedskommunikation 
 • Coaching som metode.