Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i psykiatri

ECTS: 10

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan teorier og metoder påvirker samarbejdet mellem den sindslidende og de fagprofessionelle 

 • Lær at anvende og forstå forskellige teorier og metoder alt efter situation og perspektiv. 
 • Lær at formidle og begrunde valget af metode over for den sindslidende, dennes netværk, de fagprofessionelle og eventuelle samarbejdspartnere. 

Arbejdet med sindslidende kræver en lang række metoder og teorier, som kan tilpasses alt efter situation og patient. På dette modul lærer du om de teorier og metoder samt får indsigt i, hvordan forskellige arbejdsmetoder påvirker den sindslidende, og hvordan dennes netværk kan inddrages. 

For at udvikle din praksis inden for psykiatri, skal du ikke bare kende metoder, teorier og deres anvendelse. Du kommer derfor til at arbejde indgående med, hvordan du udvikler din praksis med ny forskningsbaseret viden, og hvilke strategier du kan bruge til at skabe mere kvalitet i arbejdet. Det kan både være gennem litteratur og forskningsresultater, men ofte ved at anvende evidensbegrebet til at underbygge din argumentation for at udvikle praksis. 

For at kunne inddrage den sindslidendes netværk i arbejdet, skal du ikke bare kunne analysere og eksekvere. Derfor lærer du også, hvordan du formidler og begrunder valget af metode og indsats til den sindslidende og dennes netværk. Det letter samarbejdet og gør det ofte lettere at inddrage andre fagprofessionelle og samarbejdspartnere i behandlingen. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær at udvikle det psykiatriske arbejde i en psykiatrisk praksis med viden om udviklings- og forskningsbaseret arbejde. 
 • Hvordan du påtager dig ansvaret for en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation, konteksten, relevante metoder og teorier. 
 • Lær om teoriers og metoders betydning for praksis og den indsats, som man tilbyder sindslidende, samt perspektiver på jura, magt og etik inden for psykiatrien.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i psykiatri, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle din faglige værktøjskasse i arbejdet med sindslidende. Det kan både være for at styrke din daglige praksis og for lettere at kunne inddrage netværk eller samarbejdspartnere i arbejdet om sindslidende. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om og kan reflektere over forskellige faglige og videnskabeligt begrundede teorier og metoder i arbejdet med sindslidende.    
 • kan reflektere over samarbejdet og kontekstens betydning for forholdet mellem den sindslidende, netværket og den fagprofessionelle.  
 • kan reflektere over en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation ved hjælp af forskellige teorier og metoder.   
 • har viden om udviklingsbaseret og forskningsbaseret arbejde.  

Færdigheder  

 • kan anvende forskellige teorier og metoder ud fra forskellige faglige perspektiver.   
 • kan analysere og begrunde den sindslidendes og netværkets behov for indsatser. 
 • kan begrunde og formidle valget af metoder over for den sindslidende, dennes netværk, de fagprofessionelle og samarbejdspartnere.  
 • kan vurdere, søge og analysere litteratur og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold.   

Kompetencer  

 • kan påtage sig ansvaret for en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation, konteksten, relevante metoder og teorier.   
 • kan anvende teorier og metoder som grundlag for udvikling af det psykiatriske arbejde i en given psykiatrisk praksis.   

Indhold  

 • Forskellige teorier i arbejdet med mennesker med en sindslidelse.  
 • Forskellige metoder i arbejdet med mennesker med en sindslidelse.  
 • Den sindslidende, den professionelle, relationen og kontekstens betydning.   
 • Netværkets betydning for den sindslidende herunder roller og opfattelser af behov og indsats.  
 • Metoder til og strategier for udvikling af kvalitet i arbejdet - herunder evidensbegrebet.  
 • Perspektiver på jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde.
Hvordan bedømmes jeg på modulet? 

Du bliver bedømt individuelt efter 7-trins skalaen på modulet. Der er intern censor.