Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og modeller for gruppemetoder

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Lær hvordan du bedst faciliterer og styrer samtalegrupper og andre gruppemetoder

 • Forstå hvordan du skaber gode forudsætninger for gruppeprocesser og -terapi.
 • Lær en række metoder og værktøjer, som kan støtte dit professionelle udviklingsarbejde både individuelt og i grupper.

Er du interesseret i mulighederne og udfordringerne for gruppemetoder? Når du arbejder med socialfaglige og psykologfaglige teorier og metoder, så er gruppemetoder et godt supplement, som dog stiller krav til din faglighed. Den faglighed får du styrket på dette modul.

Lige meget om det handler om handicap, misbrug eller sygdom, så kan en samtalegruppe eller anden gruppeterapi være en god terapiform eller proces for deltagerne. Ofte vil en gruppe med lignende forudsætninger og udfordringer kunne støtte og hjælpe hinanden med forskellige perspektiver. Men tilgangen er selvfølgelig meget afhængig af din gruppe. Du får derfor flere forskellige tilgange, redskaber og metoder til at arbejde med konkrete grupper i dit arbejde.

Der er fokus på, at dine nye kompetencer skal kunne anvendes i praksis. Derfor vil der på modulet både være praksistræning med gruppeøvelser, og du vil arbejde med kritisk refleksion over din egen praksis og supervision generelt. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvilke forskelle der er på individuelle og gruppemetoder, og hvordan du kan skabe gode forudsætninger for grupper.
 • Få forskellige perspektiver på gruppemetoder samt i hvilke sammenhænge, de kan anvendes.
 • Lær om facilitering af grupper: Metoder og redskaber.
 • Lær om forskellige tilgange til arbejdet i grupperne.
 • Hvordan du laver individuelt professionelt udviklingsarbejde i forhold til gruppemetoder.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig der arbejder med gruppemetoder eller ønsker at gøre det. Fagligt kan du både være socialrådgiver, pædagog, lærer eller psykoterapeut. Bare du har ambitioner og ønsker at arbejde konkret med gruppemetoder og forstå det teoretiske fundament for metoderne.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:

At deltagerne opnår viden om gruppemetodernes muligheder og udfordringer samt færdigheder i at initiere og facilitere grupper. 

Indhold: 

 • Forskellene på individuelle og gruppemetoder 
 • Perspektiver på forskellige former for gruppemetoder samt i hvilke sammenhænge, de anvendes 
 • Facilitering af grupper: Metoder og redskaber 
 • Forskellige tilgange til arbejdet i grupperne 
 • Individuelt professionelt udviklingsarbejde i forhold til gruppemetoder. 

Læringsmål: 

Viden

Den studerende 

 • Skal have viden om både socialfaglige og psykologfaglige teorier, metoder og praksis i forhold til gruppemetoder 
 • Skal kunne forstå og reflektere over de teorier, metoder og praksiseksempler, der ligger bag gruppemetoderne. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • Skal kunne anvende centrale metoder og dialogiske redskaber, der knytter sig til gruppemetoderne 
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger forbundet med gruppemetoderne for at kunne begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 
 • Skal kunne facilitere en gruppe både individuelt og som en del af et teamsamarbejde. 

Kompetencer

Den studerende 

 • Skal kunne håndtere komplekse og dilemmafyldte situationer i grupper 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om gruppemetoder med en professionel tilgang 
 • Skal kunne forholde sig selvrefleksivt.