Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og modeller for kommunikation

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at bruge kommunikation til at løse konflikter eller skabe bedre samarbejde

 • Få udvidet din kommunikative værktøjskasse i forhold til din socialpædagogiske praksis.
 • Lær flere forskellige måder at håndtere hverdagssituationer og -konflikter i dit daglige arbejde.

Det undrer dig nok ikke, at kommunikation er vigtigt i det socialfaglige arbejde. I din daglige kontakt med kolleger, borgere og pårørende glider det hele bare lidt lettere, når man taler med hinanden i øjenhøjde. Så hvorfor ikke give dine kompetencer et løft på netop dét område? 

Med dette modul får du styrket din kommunikation i dit daglige arbejde og bliver bedre til at håndtere komplekse problemstillinger og konflikter kommunikativt. Modulets faglige fokus er på at give dig praksisnære kommunikationsværktøjer, som både kan være verbale eller nonverbale. Det handler om, at du lærer at finde de knuder, som ligger til grund for en konflikt eller dårligt samarbejde, og bliver i stand til at løse dem.

Derudover får du også et indblik i blandt andet de sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om kommunikationsteorier og metoder i socialt arbejde på både teoretisk og praktisk niveau, samt hvordan du kan anlægge sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation.
 • I hvilke kontekster, situationer og relationer du kan anvende hvilke former for kommunikation, og hvilke konfliktløsningsmodeller, der passer til forskellige målgrupper.
 • Hvordan du kan analysere kommunikation og konflikter med en række metoder.
 • Hvordan du planlægger, udvikler og evaluerer din egen professionelle kommunikation, herunder kommunikation i forhold til samarbejdsrelationer.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne styrke din kommunikation med kolleger, borgere, pårørende og samarbejdspartnere? På dette modul lærer du at analysere og kommunikere bedst muligt i hverdagssituationer, og løse konflikter i dit socialfaglige arbejde. Du er formentlig uddannet socialrådgiver, lærer, pædagog, eller sygeplejerske og arbejder med handicappede eller inden for socialpsykiatrien.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At styrke den studerendes kompetence i forhold til kommunikation i relation til socialfagligt
arbejdes praksis

Indhold:

 • Kommunikationsteorier og metoder i socialt arbejde på teoretisk og praktisk niveau, herunder sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation
 • Kommunikation som kontekst-, situations- og relationsafhængig
 • Metoder til analyse af kommunikation og konflikt
 • Planlægning, udvikling og evaluering af egen professionelle kommunikation, herunder kommunikation i forhold til samarbejdsrelationer

Læringsmål:
Viden

 • Viden om kommunikationsteorier og metoder
 • Viden om teorier om kommunikation, konfliktteori og forskellige konfliktløsningsmodeller, herunder forskellige sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation
 • Har indsigt i og forståelse for forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder i relation til socialt arbejdes praksis

Færdigheder

 • Tilegne sig viden om og færdigheder i forskellige kommunikationsredskaber
 • Begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier, konfliktløsningsmodeller og handlemuligheder i relation til udvalgte målgrupper

Kompetencer

 • Anvende teori og metode i relation til komplekse praktiske problemstillinger inden for kommunikation og konfliktløsning i relation til socialt arbejdes praksis
 • Igangsætte og støtte kommunikative forandrings- og udviklingsprocesser
 • Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde.