Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du skaber de bedste forudsætninger for samarbejde på tværs af professioner og sektorer i den offentlige sektor

 • Få indsigt i baggrunden for velfærdsprofessionerne og lær at bruge det som udgangspunkt for samarbejde blandt fagprofessionelle.
 • Lær at skabe bedre borgerinddragelse i de komplekse problemstillinger, som kræver flere professioner eller sektorer.

Oplever du ofte, at du i dine opgaver med f.eks. psykosociale problematikker står som centrum for et samarbejde på tværs af sektorer eller fagligheder? Og ville du ønske, at din tilgang og løsning stod mål med dine ambitioner? Med dette modul får du forudsætningerne for at facilitere et succesfuldt samarbejde i de komplekse løsninger, som nogle problematikker kræver.

Grundlæggende handler det om at få borgeren i centrum for samarbejdet. Men når opgaverne og udfordringerne er komplekse, så bliver samarbejdet svært. Med teorierne og metoderne fra dette modul, vil du kunne lette koordinering, samarbejde, og inddragelse i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Modulet vil give dig en overordnet indsigt i baggrunden for velfærdsprofessionerne, for at du kan skabe et fælles udgangspunkt for professionsforståelse og rammesætning. Du vil kunne beskrive og analysere problemstillinger for at sætte mål og ambitioner for samarbejdet. Når opgaverne er komplekse, er der ingen grund til, at samarbejdet også skal være det. Det vil du kunne sikre med din nye viden og kompetencerne på dette modul.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan professionsforståelsen kan være et udgangspunkt for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor
 • Lær om brugerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde 
 • Forstå at anvende rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige teams og tværprofessionelle netværk 
 • Lær at koordinere tværfagligt/tværsektorielt samarbejde 
 • Hvordan du anvender tværprofessionelt samarbejde som grundlag for udvikling af egen praksis

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du med komplekse problematikker for f.eks. udsatte borgere eller sindslidende? Og kunne du tænke dig at få styrket dine kompetencer til at lette det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring dem? Så er dette modul oplagt for dig, og en god måde at styrke din nøgleposition.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 

At den studerende opnår forståelse for muligheder og udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde samt redskaber og kompetencer til koordinering og udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. 

Indhold: 

 • Professionsforståelse som udgangspunkt for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor 
 • Brugerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde 
 • Rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige teams og tværprofessionelle netværk 
 • Koordinering af tværfagligt/tværsektorielt samarbejde 
 • Det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for udvikling af egen praksis 

Læringsmål: 

Viden 

 • Indsigt i velfærdsprofessionernes historie, udvikling og roller i det sociale, det pædagogiske og/eller det sundhedsfaglige felt 
 • Forståelse for rammesætning og design af tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejdsflader 
 • Identificere og konkretisere veje til brugerinddragelse i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde 

Færdigheder 

 • Beskrive og analysere problemstillinger i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
 • På baggrund af en forståelse af velfærdsprofessionelles roller, selvforståelse og organisatoriske forankring peges på muligheder for en styrkelse af tværfaglige og tværprofessionelle samarbejdsprocesser 

Kompetencer 

 • Anvende metoder til en styrkelse af det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde.