Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at bruge udviklings- og forskningsorienterede arbejdsmetoder til at supplere din daglige praksis  

 •  Lær hvordan du tager ansvar og indgår i samarbejde om udviklingsarbejde inden for din profession.

Hvordan kobler du en konkret praksis med udvikling? Det lærer du på dette modul, hvor du får mulighed for at arbejde i spændingsfeltet mellem udviklings- og professionspraksis. Du får derudover mulighed for at udarbejde konkrete projektbeskrivelser og arbejde med de mest gængse metoder.

Når du igangsætter eller medvirker til udvikling inden for din profession, så sker det altid med en teoretisk forståelsesramme. På modulet stifter du bekendtskab med flere teoretiske retninger, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejde. Det gør dig i stand til selvstændigt at udarbejde beskrivelser for udviklingsprojekter, og du bliver også den oplagte sparrings- og samarbejdspartner til udviklingsprojekter.

Endelig lærer du selvfølgelig at omsætte udviklings- og forskningsresultater til praksis, og du kan samtidig søge, udvælge og analysere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater, som kan have en gavnlig effekt og relevans for din professionelle praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du kobler udviklings- og forskningsarbejde med din daglige professionelle praksis.
 • Hvordan du håndterer og reflekterer over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejde i praksis.
 • Hvordan du arbejder og samarbejder om at planlægge udviklingsarbejde samt vurdere og analysere undersøgelses- og forskningsresultaters relevans for praksis.

Modulet er et obligatorisk modul på Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil have en mere specialiseret funktion i forhold til at udvikle din professionelle praksis

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Professionspraksis

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Modulet kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

Læringsmål

 • Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering kan

Viden

 • demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.
 • demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde.
 • demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier.

Færdigheder

 • anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis.
 • søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis.

Kompetencer

 • håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter.
 • håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis.
 • påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde om udviklingsarbejde i praksis.

Indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis.
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter.
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser.
 • Metoder i udviklingsprojekter.
 • Organisatoriske og politiske rammer - herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde.
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde.