Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Styrk din seksualvejledning af børn, unge eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

 • Lær, hvordan du kan vejlede og undervise i seksualitet for mennesker med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.
 • Bliv en bedre vejleder og formidler.

Vil du gerne formidle seksualitet og styrke din vejlederrolle? På dette modul er der fokus på udviklingen af rollen som vejleder, og din håndtering af etisk og praktiske problemstillinger i forhold til formidling af seksualitet for borgere inden for psykiatrien eller handicap-området.

Som seksualvejleder kommer du til at arbejde med udviklingsprocesser og læring med både individer og i grupper, men du skal ofte samtidig håndtere din funktion som social- eller sundhedsfaglig medarbejder. Det vil du lære at håndtere på dette modul. Du vil komme til at arbejde med vejlederrollen i praksis og koble det til dit arbejdsliv.

Formidling er hjørnestenen på dette modul, og derfor vil du arbejde praktisk med undervisning og udvikling. Det vil både styrke din og dine kollegers undervisning og formidling om seksualitet, men vil også lære dig at implementere seksualpolitikker, aftabuisere seksualitet for marginaliserede grupper og at arbejde med vejledning som en interventionsform.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du håndterer vejlederrollen og identiteten i en mulig dobbeltfunktion som både vejleder i seksualitet og for eksempel pædagogisk, social- og sundhedsfaglig medarbejder.
 • Lær, hvordan du kan bruge vejledning som pædagogisk intervention i modsætning til terapi/behandling.
 • Hvordan man kan implementere og vedligeholde seksualpolitikker.
 • Lær om formidling af og undervisning i seksualitet som tabuiseret emne.
 • Hvordan du faciliterer udviklings-, forandrings- og læreprocesser på individ- og gruppeniveau.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du med seksualvejledning af personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser? - eller drømmer du om at gøre det? Så er dette modul for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende styrkes i sin vejlederrolle og -funktion. Den studerende kan gennem etiske refleksioner vurdere holdninger og problemstillinger i relation til borgernes seksualitet. Herigennem kan den studerende udvikle egen og andres praksis som en del af den samlede indsats knyttet til seksualvejledningen.

Indhold:

 • Vejlederrollen og identiteten i en mulig dobbeltfunktion som både vejleder i seksualitet og fx pædagogisk, social- og sundhedsfaglig medarbejder
 • Vejledning som pædagogisk intervention i modsætning til terapi/behandling
 • Implementering og vedligeholdelse af seksualpolitikker
 • Formidling af og undervisning i seksualitet som tabuiseret emne
 • Udviklings-, forandrings- og læreprocesser på individ- og gruppeniveau

Læringsmål:
Viden
Den studerende

 • Har viden om og forståelse for kompleksiteten i vejlederrollen, samt kan reflektere over sine egne muligheder og begrænsninger som vejleder i praksis
 • Kan demonstrere viden om indhold i og formål med seksualpolitik i praksis samt vise forståelse for formidling af og undervisning i tabuiserede emner
 • Har indsigt i udviklings- og læreprocesser på både individ- og gruppeniveau og kan reflektere over denne viden i undervisnings- og vejledningssammenhænge

Færdigheder
Den studerende

 • Kan vurdere og begrunde sin vejlederidentitet, rolle og funktion i praksissammenhæng
 • Kan mestre implementering og vedligeholdelse af seksualpolitikker i praksis
 • Kan anvende viden om udviklings-, forandrings- og læreprocesser i forhold til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere

Kompetencer
Den studerende

 • Kan påtage sig rollen som vejleder i seksualitet i organisatorisk sammenhæng
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde i forhold til praksisindsatser omkring seksualitetsproblematikker og formidle viden om seksualitet på tværs af faggrupper
 • Kan udvikle egen og andres praksis i forhold til at sikre borgeres udvikling og trivsel samt igangsætte organisatoriske strategier, så seksualitet er en del af den fælles forståelsesramme.