Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Vejledningsteori og forandringsprocesser

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Vejledning og supervision

Tilmeld

Lær hvordan du skaber forandringsprocesser gennem dialog og vejledning  

 • Lær at formidle forandringsprocesser og -mål til kolleger og forskellige interessenter. 

Forandring. Ordet i sig selv vækker interesse, men også modstand. På modulet Vejledningsteori og forandringsprocesser lærer du, hvordan du kan fremelske interesse og samarbejdsvilje i forhold til kompetenceudvikling og forandringsprocesser i pædagogik. 

Du bliver introduceret til en række teorier og metoder inden for kommunikation, vejledning og læring. De giver dig et fagligt funderet grundlag at facilitere vejledningsforløb eller forandringsprocesser på. Når du faciliterer vejledningsforløb, skal du også mestre forståelsen af positionering og magtforhold, så du bedst muligt kan vejlede deltagere, kolleger og interessenter, og dermed skabe den ønskede forandring eller kompetenceudvikling i organisationen. 

Når du faciliterer vejledningsforløb og dialog, skal du også kunne reflektere over de etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem deltagerne som individer og gruppen som helhed. Det gør dig i stand til at agere professionelt og tage hensyn til menneskers individuelle behov i vejlednings- og forandringsprocesser. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Bliv introduceret til vejlednings- og kommunikationsteorier, som kan styrke dine kompetencer til at iværksætte lære- og forandringsprocesser. 
 • Hvordan du bedst kommunikerer som facilitator og leder af kompetenceudvikling og forandringsprocesser. 
 • Hvordan du analyserer konkrete vejlednings- og interventionsforløb, samt underliggende faktorer som magtforhold, positionering og modstand. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i pædagogik men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde med vejledning og supervision, og som ønsker at arbejde med videndeling og udvikling af de personlige og faglige kompetencer i mennesker.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende 

 • kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning. 
 • kan begrunde og reflektere over de lære- og forandringsprocesser, der iværksættes i praksis med afsæt i viden om vejlednings- og kommunikationsteori. 
 • kan påtage sig ansvaret for at facilitere etiske overvejelser i en vejledningskontekst. 
 • kan analysere vejlednings- og interventionsforløb. 
 • har viden om kommunikationsteori, vejledningsteori og -metode set i et samfundsudviklingsperspektiv. 
 • kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund. 
 • har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori. 
 • kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejlednings- og kommunikationsteorier samt lære- og forandringsprocesser. 
 • mestrer analyse af magtforhold samt egne og deltagernes positioneringer i vejlednings- og interventionsforløb. 
 • kan anvende kommunikative færdigheder som facilitator og leder af kompetenceudvikling og forandringsprocessor