Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Voksne og livslang læring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Unge og voksnes læreprocesser

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Håndtér de udfordringer og dilemmaer, som opstår i forbindelse med voksnes livslange læring

 • Lær at sætte voksnes forskellige livs- og udviklingsbetingelser for livslang læring i et samfundsmæssigt perspektiv.

Danmark er unik på den måde, at arbejdsmarkedet er indrettet til livslang læring. Det giver muligheder, men stiller også krav til voksne. Med dette modul bliver du klædt på til at forstå de samfundsmæssige vilkår, der forudsætter livslang læring, og du kan perspektivere de voksenpædagogiske indsatser til forskning og udviklingsarbejde.  

For at planlægge og iværksætte den rette voksenpædagogiske indsats, så bliver du først nødt til at forstå den enkeltes livs- og udviklingsbetinger samt de læreprocesser, som den enkelte har. Med udgangspunkt i teorier om voksenpsykologi, udvikling og livsfaser, kan du skabe den forståelse i en pædagogisk sammenhæng.  

Du bliver også i stand til at anvende forsknings- og udviklingsarbejde til at perspektivere den voksenpædagogiske indsats både individuelt og samfundsmæssigt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få forståelse for, hvordan de samfundsmæssige vilkår og udvikling påvirker individet i forhold til kravene om livslang læring.
 • Hvordan du kan anvende og perspektivere voksenpædagogiske indsatser i forhold til nyt forsknings- og udviklingsarbejde.
 • Lær voksenpædagogiske teorier samt teorier og metoder inden for voksenpsykologi, voksnes udviklings og -livsfaser.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med unges og voksnes læreprocesser i et pædagogisk perspektiv. Modulet kan både være en specialisering i forhold til dit nuværende arbejde eller en styrket kompetence til at finde et nyt arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan håndtere udfordringer og dilemmaer i forbindelse med voksnes livslange læring.
 • har indsigt i og forståelse af forholdet mellem voksnes livs- og udviklingsbetingelser og læreprocesser.
 • har viden om voksenpsykologi, voksnes udvikling og livsfaser.
 • kan reflektere over samfundsmæssige vilkår og udvikling i relation til livslang læring.
 • kan anvende forsknings- og udviklingsarbejde til at perspektivere voksenpædagogiske indsatser.
 • kan anvende voksenpædagogiske teorier i en pædagogisk sammenhæng