Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

EU-projekt har styrket støtte til pårørende

Pårørende, som tager sig af syge og svage familiemedlemmer, kommer til at betyde stadigt mere i samfundet. Et transnationalt projekt In for Care har udviklet tiltag, som skal støtte de pårørende. De lever videre, efter In for Care slutter. 

Publiceret:

Der bliver stadigt flere ældre mennesker, indlæggelsestiden på sygehusene bliver kortere samtidig med, at der bliver skåret i den sociale sektor.

Derfor er der brug for støtte til dem, som udenom systemet tager sig af svage og syge borgere. Ofte bliver de overbelastede og trives ikke. Derfor har det transnationale EU-projekt In for Care sat en række projekter i søen for at støtte de pårørende. Og de fortsætter, selv om In for Care slutter. 

Projektets definition af en pårørende

”En voksen person, som normalt udøver ulønnet pleje eller helbredsstøtte til en person med kronisk sygdom, et handikap eller med andet langvarigt behov for styrkelse af helbred uden for en professionel eller formel ramme”

UC SYD har været dansk partner i projektet med Vinie Levisen og Lone Oest fra Videncenter for Sundhedsfremme som konsulenter. 

- Pårørende har både national og international opmærksomhed, siger Lone Oest.

Sammen med Esbjerg Kommune, frivillighuset Vindrosen, der er en paraplyorganisation for organisationer og netværk i Esbjerg, samt Region Syddanmark har de udviklet en uddannelse, et e-læringskursus og en frivillighedsmesse. 

Omfattende samarbejde

Det har været vigtigt for projektet at inddrage andre aktører i arbejdet. Både for at gøre tiltagene bedre og for at sikre, at de lever videre, nu hvor In for Care stopper.

Frivillighuset Vindrosen har især været med til at udvikle uddannelsen i sundhedskommunikation for frivillige og sundhedsprofessionelle samt frivillighedsmessen. Det har givet foreningerne i huset mulighed for at rekruttere nye frivillige og give de frivillige bedre kompetencer til at tale med pårørende om sundhed, fortæller Britt Schak Hansen, som er daglig leder i Vindrosen. 

- Det har været interessant og givet ny viden og nogle nye samarbejdsrelationer, så det har været rigtig fint, siger hun. 

Studerende såede kimen til frivillighedsmesse

In for Care

In for Care er et tværnationalt projekt med partnere fra landende: Skotland, Norge, Holland, Sverige, Belgien og Danmark. UC SYD er den danske partner.

Studerende fra ergoterapeutuddannelsen har været med til at udvikle projekterne. Frivillighedsmessen på UC SYD blev udviklet efter en innovationsdag, hvor studerende deltog. Desuden har de studerende løst opgaver, for eksempel evalueringer og i det hele taget givet projektet værdi, fortæller Vinie Levisen. 

- Der kommer flere øjne til at se på det fra en anden vinkel. De kan stille anderledes spørgsmål. Det er sundt at have nogle andre med, som ikke er en del af projektet, siger hun. 

Et kig i krystalkuglen

I alt fem lande med otte partnere har deltaget i In for Care. Og det har både givet andre perspektiver, men også givet et billede af, hvordan fremtiden kan blive i Danmark. Mange andre lande er mere afhængige af, at pårørende og andre tager sig af svage og syge borgere. 

- Det har været givende at møde partnere, som var dedikerede til opgaven på internationalt niveau. De er lige så optagede af samme problematik. Vi har kunnet bruge hinanden til at udvikle både de individuelle og projektets samlede metoder, processer og resultater. Det har løftet projektet som helhed, at det er internationalt, siger Lone Oest.  

In for Care har resulteret i:

E-learning

I samarbejde med Region Syddanmark og Steno Diabetescenter har In for Care udviklet et e-læringskursus, som klæder sundhedsprofessionelle på til sundhedkommunikation. Både UC SYD, Region Syddanmark, kommuner og Steno Diabetescenter vil fremover fortsætte med at bruge e-læringskurset.
Tjek modulerne her: 
Modul 1: Introduktion 
Modul 2: Teorimodellerne
Modul 3: Forventningsafstemning I samarbejdet, Fortæl om dit døgn og Kommunikation om det sunde hverdagsliv
Modul 4: Min Kropsfornemmelse
Modul 5: Det gode liv og Strategier – typer af motivation
Modul 6: Mit netværk

  Kursus i sundhedskommunikation

  In for Care har udviklet et kursus for frivillige sundhedsprofessionelle, som ruster dem i sundhedskommunikation, så de har værktøjer til at tage en snak med pårørende.

  Kurset har været afholdt 3 gange med i alt 45 kursister.
  Evalueringerne har vist et ønske om og behov for at fremme frivillige og professionelles kompetencer til at kommunikere med pårørende om deres sundhed, og hvordan den kan fremmes.

  Ved kursusafslutningen viser evalueringen blandt andet at både de frivillige og professionelle har fået styrket deres kompetencer indenfor sundhedsfremmende kommunikation. Og de har fået en større indsigt i, hvordan henholdsvis frivillige og professionelle kan supplere hinanden, når målet er sundhedsfremme hos pårørende.


  Kurset kører videre i tilrettet form i Vindrosens regi. 

  Læs mere om kurset

   Frivillighedsmesse

   Til en innovationsdag tidligt i projektet fandt studerende på UC SYD på at gøre muligheden for frivilligt arbejde synligt for de studerende. Ideen blev i samarbejde med frivillighuset Vindrosen udviklet til en frivillighedsmesse på UC SYD i Esbjerg. Her kan alle foreninger få en stand, og de studerende kan få en snak med repræsentanter fra foreningerne. 
   UC SYD og Vindrosen fortsætter med at arrangere frivillighedsmessen på UC SYD en gang om året.  
   Læs mere om frivillighedsmessen

    Vil du vide mere?

    Videncenter for Sundhedsfremme kommer gerne ud og hjælper frivillighedsorganisationer, kommuner og regioner med at skabe tilbud og kurser, der støtter pårørende til syge og svage borgere.
    Kontakt Vinie Levisen eller Lone Oest for en indledende snak. 

    Vinie Levisen

    Konsulent

    Vinie Diana Hvidbak Levisen (VDHL)

    Vinie Levisen er sygeplejerske og master i læreprocesser. Hun arbejder med sundhedspædagogik, forebyggelse og sundhedsfremme både i forbindelse med kompetenceudvikling af sundhedspersonale og i udviklings- og forskningsprojekter. Hun forsker i mænds sundhed, hvor hun særligt fokuserer på at...
    Lone Oest

    Konsulent

    Lone Oest (LOOL)

    Lone Oest er sundhedsplejerske og master i ledelses- og organisationspsykologi. Hun arbejder med sundhedspædagogisk kompetence og er projektleder for internationale og nationale projekter om organisatorisk udvikling, innovation og iværksætteri. Hun står blandt andet i spidsen for projekt ”SUNDiværk”...