Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

FGU-undervisere fik nye undervisningsgreb og et spirende praksisfælleskab

16 undervisere fra FGU Trekanten i Middelfart har lært nye undervisningsgreb som aktionslogs og undervisningsdifferentiering på kompetenceudviklingsforløb med UC SYD. Et tættere praksisfællesskab mellem værkstedsundervisere og alemene undervisere har også været en af gevinsterne.

Publiceret:

 - Helt ærlig, så var det en stor mundfuld, at vi skulle i gang med et kompetenceudviklingsforløb nærmest samtidig med, at vi startede en ny skole op, fortæller Lene Qualmann, - men jeg fandt lynhurtig ud af, at vi fik redskaber og metoder, der skabte en rød tråd i den udvikling vi alligevel skulle igennem. Så det gav rigtig god mening, og understøttede vores undervisning og arbejdet med eleverne.

Lene Qualmann er underviser i dansk på FGU Trekanten i Middelfart. Hun er uddannet folkeskolelærer, har erfaring med specialundervisning, ordblindeundervisning og dansk som andet sprog (DSA). Hun har været lærer på en produktionsskole, inden hun var med til at starte den nye FGU skole op i Middelfart i 2019. 

Hvad er FGU

FGU står for Forberedende GrundUddannelse. FGU blev etableret i 2019.

Uddannelsen er for unge under 25 år, der skal forberedes til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job. FGU har både almene fag, praktiske fag og praktik.

Praksisfællesskab mellem almene undervisere og værkstedsundervisere

Hendes kollega Iben Arvad Meier, der også er uddannet folkeskolelærer og underviser i dansk på FGU Trekanten i Middelfart, deltog også i kompetenceudviklingsforløbet. For Iben har det været en stor styrke for undervisernes samarbejde at få redskaber til at skabe et praksisfællesskab på FGU.

Vi skulle i gang med at skabe en ny kultur og en ny skoleform med helhed og sammenhæng mellem den almene undervisning og undervisningen på værkstederne – her har kompetenceudviklingsforløbet givet os et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan vi som undervisere kan arbejde med de samme emner på forskellige måde, så det kommer vores elever til gode.

Iben Arvad Meier

Underviser i dansk på FGU Trekanten i Middelfart

For mange af eleverne på FGU har den tidligere skolegang ikke været en positiv oplevelse. Derfor møder underviserne i almene fag som dansk og matematik ofte mere modstand fra eleverne end underviserne i de mere praktisk værkstedsfag som metal, træ eller køkken.

- Vi kunne se, at eleverne havde en samhørighed og et fællesskab på værkstederne, som ikke var til stede på samme måde i danskundervisningen. Så hvordan får du løsnet op for den modstand, hvad skal du skrue på for at få eleverne til at blive optaget af undervisningen, og hvordan får du dem til at bidrage ind i samarbejdet og fællesskabet? Det fik vi redskaber og metoder til at arbejde med i vores undervisning, fortæller Iben Arvad Meier.

Aktionslogs har styrket og udviklet undervisningen

Et af de vigtigste redskaber har været aktionslogs, hvor underviserne noterer refleksioner fra dagens undervisning ned og drøfter det med kollegaer bagefter. 

 - På den måde kan vi gå tilbage og blive klogere på hvad der skete, analysere på vores egen praksis, koble den teori på, som vi har lært, og undervejs finde ud af, hvad vi skal gøre anderledes for at få nogle andre resultater med eleverne, fortæller Lene Qualmann.

I forløbet har konsulenter fra UC SYD stået for oplæg, workshops, aktionslæring og sparring for at understøtte lærere og vejledere i at skabe og udvikle en fælles FGU praksis. 

Undervisningsdifferentiering som et logisk greb

Et andet givtigt greb, som konsulenterne fra UC SYD foldede ud for FGU underviserne, var differentiering. Det er et redskab, der giver mulighed for, at alle elever løser den samme opgave blot på forskellige måder.

 - Vi er blevet meget mere skarpe på, hvordan vi kan tænke den samme opgave ind for hele elevgruppen, men hvor vi skalerer opgaven, så den bliver overkommelig for alle. Nogle skal måske arbejde i det store fællesskab, andre lidt mere for sig selv, men alle oplever, at de bidrager til samarbejdet og fællesskabet, fortæller Iben Arvad Meier. – det virker logisk for os nu, men da vi var midt i det, så vi det ikke.

Eleverne blev inddelt i røde, gule og grønne grupper efter en screening med fokus på hvordan eleverne arbejdede bedst, deres styrker og behov for støtte. Undervejs forklarede Lene og Iben eleverne, hvad de gjorde og hvorfor. 

I processen gjorde de sig nogle interessante observationer i deres aktionslogs. Eksempelvis kunne elever, som måske var faglige dygtige, sidde med psykosociale udfordringer, der gjorde at de alligevel ikke var så selvkørende. Samtidig observerede de, at elever, der ikke var så fagligt stærke, var bedre til at samarbejde end forventet.

Metoden skærpede os som undervisere på, hvor vi skal sætte ind og hvordan vi bedst fordeler ressourcerne på de elever, der har brug for forskellig støtte og er forskellige steder i fællesskabet, så både vi som undervisere og vores elever oplevede en positiv forskel i de erfaringer vi gjorde os.

Lene Qualmann

Underviser i dansk på FGU Trekanten i Middelfart

Forberedelseseftermiddag, workshops og eksamensopgave

Jonna Nøttrup og Doris Larsen har som konsulenter fra UC SYD bygget undervisning op med forberedelseseftermiddage, hvor teorien og metoder blevet gennemgået for almene undervisere og værkstedsundervisere i fællesskab. Herefter blev det taget i brug på fælles workshops.

 - Det var meget tydeligt, at både Jonna og Doris kender vores elevgrupper og den særlige pædagogik, de har behov for, fortæller Lene Qualmann, - så teorien har været velvalgt og meget håndgribelig, og de har været gode til at få os til at diskutere vores praksis og koble teori på problemstillingerne.

Kompetenceudviklingsforløbet blev afsluttet med en eksamensopgave. Her fungerede aktionslogs som empiri. 

- Det gav mening at skrive opgaven, for vi kunne gå tilbage i vores aktionslogs og se, hvad vi havde prøvet af i praksis, læse, hvad der lå bag vores screeninger og i analysen af det opdage nye ting, vi kan gøre anderledes, fortæller Iben Arvad Meier.

Første kompetenceudviklingsforløb med teori og praksis om undervisning og læring er nu gennemført for underviserne på FGU Trekanten. Sommerferien står snart for døren og efter sommerferien venter et nyt forløb med mere udvikling af FGU praksis. 

Om FGU Trekanten 

FGU Trekanten er en forberedende grunduddannelse med skoler i Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Billund Kommune.

FGU skolen i Middelfart har 16 undervisere, der alle har været en del af kompetenceudviklingsforløbet og været til eksamen. I alt har 77 undervisere fordelt på fem skoler fra FGU Trekanten gennemført forløbet. 

Om kompetenceudviklingsforløbet hos UC SYD

UC SYD har i samarbejde med FGU Trekanten tilrettelagt et kompetenceudviklingsforløb med statslige kompetencemidler givet til etablering af FGU. 

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet har været udvikling af 

 • FGU-praksis
 • Fælles fagligt sprog 
 • Fælles professionsidentitet

Forløbet består af oplæg, workshops, aktionslæring og sparring.

Målet er at understøtte lærere og vejledere i at skabe og udvikle FGU praksis. De har bestået et modul på Diplom i erhvervspædagogik i modulet undervisning og læring

Underviserne har ikke været på et diplommodul i traditionel forstand, men kompetenceudviklingsforløbet har fokuseret på praksis. Her er undervisernes erhvervede erfaring, viden og praksis blevet omsat til en præsentationsportfolio, som de har forsvaret til mundtlig eksamen.

Læs mere om mulighederne for kompetenceudvikling i FGU

Kilder:

 • Jonna Nøttrup
  UC SYD Efter- og videreuddannelse
  7266 5437 | jlno@ucsyd.dk