Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Undervisning og læring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at tilrettelægge tværfaglig, differentieret undervisning inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt

 • Lær at håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange i erhvervspædagogik.
 • Styrk din evner til at indgå i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om læringsaktiviteter.

Hvordan lærer unge og voksne bedst i det erhvervspædagogiske felt? Det er der ikke ét universelt svar på, og derfor får du på modulet Undervisning og læring forskellige læringsteoretiske tilgange og metoder, så du kan tilrettelægge, observere, analysere og evaluere din egen eller andres undervisningspraksis.

Med udgangspunkt i forskningsbaserede teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt får du mulighed for at reflektere over læreprocesser i forhold til din daglige praksis som underviser. Du får også ny viden om relationer og kommunikationens betydning for læring i det erhvervspædagogiske undervisningsfelt.

Ved modulets afslutning har du fået viden du kan bruge til både at observere, analysere og evaluere din egen og andres undervisning og vurdere valg af læringsaktiviteter på et informeret grundlag. Den viden vil gøre det lettere for dig at indgå i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om tværfaglige eller helhedsorienterede læringsaktiviteter.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at tilrettelægge, observere, analysere og evaluere undervisningspraksis.
 • Hvordan du indgår i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om tværfaglige, helhedsorienterede og differentierede læringsaktiviteter.
 • Lær at håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange og kunne reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der gerne vil have en bedre forståelse for alle dele af undervisningen inden for erhvervspædagogik; fra planlægning til udførelse og evaluering.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange og kunne reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt.
 • påtage sig ansvar for at udvikle erhvervspædagogisk praksis i forhold til deltagernes læreprocesser.
 • indgå i dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende


Viden

 • have indsigt i og teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt.
 • kunne reflektere over unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske praksisfelt.
 • have viden om relationer og kommunikationens betydning for læring.


Færdigheder

 • kunne observere, analysere og evaluere egen og andres undervisning samt vurdere valg af læringsaktiviteter.
 • kunne tilrettelægge tværfaglige, helhedsorienterede, differentierede læreprocesser inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt.
 • kunne indgå i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om læringsaktiviteter.
   

Tag fuldtidsmoduler online

Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.