Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forberedende grunduddannelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

FGU

Se her, hvad vi tilbyder inden for FGU-området.

01

Dét tilbyder vi

Tag en forberedende grunduddannelse hos os

Hos UC SYD kan du tage enten akademi- eller diplommoduler, AMU-uddannelser, kurser eller webinarer. 

Moduler fra akademi- og diplomuddannelser

Modulerne er typisk tilrettelagt på deltid, så de er mulige at tage sideløbende med, at man passer sit arbejde. Enkelte moduler tilrettelægges på fuld tid.

Kursusdage

UC SYD afholder løbende kurser, som er halve eller hele dage, med et meget fagspecifikt indhold som f.eks. ”bevægelse i undervisningen”. Deltagerne får konkrete redskaber til at arbejde videre med området i den daglige undervisning.

Webinarer

Der afholdes løbende webinarer med fagspecifikt indhold. Webinarerne er typisk af en halv dags varighed og kan findes på UC SYDs hjemmeside. Det er også muligt at bestille webinarer med fagspecifikt indhold.

Vi tilbyder uddannelser, moduler og kurser, der fokuserer på:

AMU-uddannelse

AMU-uddannelse er kortere efteruddannelsesforløb på 0,5-10 dage. For AMU-målgruppen er uddannelsen som udgangspunkt omkostningsfri for arbejdsgiver.

Få skræddersyede forløb til din institution

Skræddersyede forløb

Det er muligt at kombinere akademi- og diplommoduler til skræddersyede forløb, der specielt tilpasses din institutions behov. Modulerne kan i samme forbindelse kombineres med f.eks. kursusdage og konsulentydelser.

Konsulentydelser

UC SYD har medarbejdere med mange forskellige kompetencer, som kan stille konsulentydelser til rådighed for udvikling af kompetencer og understøttelse af processer. Dette kan for eksempel ske gennem observation og sparring med medarbejdere og ledere.

Mulighed for holdkøb

Det er også muligt at købe et hold på et akademi- eller diplommodul ved minimum fire deltagere fra samme institution. Dette giver mulighed for i højere grad at tilpasse indholdet og tilrettelæggelsen efter netop din institutions behov.

02

Adgangskrav

Forskellige uddannelser til forskellige målgrupper

Vi kan tilbyde relevante uddannelser, moduler og kurser, uanset om du er ufaglært, faglært eller har en uddannelse på akademi- eller bachelorniveau.

Se her, hvad der kan være relevant for dig:

Ufaglærte

Ufaglærte har mulighed for at få opkvalificeret deres pædagogiske kompetencer gennem AMU-uddannelse.

Faglærte

Faglærte har mulighed for at deltage i AMU-uddannelse eller uddannelse på akademiniveau.

Medarbejdere med uddannelse på akademi- eller bachelorniveau

Medarbejdere med uddannelse på akademi- eller bachelorniveau har mulighed for at deltage i uddannelse på akademi- eller diplomniveau.

Der er ikke adgangskrav til kurser.

Individuel kompetencevurdering - få anerkendt de kompetencer, du ikke har papir på

Har du viden, færdigheder og kompetencer, som du ikke har papir på? Er du interesseret i en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse? Så er individuel kompetencevurdering en mulighed for dig.

Du kan søge om at få anerkendt de kompetencer, du har erhvervet uden for det etablerede uddannelsessystem - f.eks. viden og færdigheder, du har erhvervet gennem erhvervsarbejde, tillidshverv, udlandsophold, deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter.

Læs mere om: individuel kompetencevurdering

Kontakt

Har du spørgsmål til adgangskrav eller individuel kompetencevurdering? Så kontakt UC SYDs studievejleder.

Anne Maria Rønholt
Studievejleder på UC SYD Efter- og videreuddannelse
amro@ucsyd.dk
7266 5234

03

Vejledning

Moduler fra vejledningsområdet

Vi tilbyder både diplom- og akademimoduler inden for vejledningsområdet. Vi har udvalgt en række moduler, der kan være særligt relevante for dig, men du kan også se hele UCSYDs udbud inden for vejledning og beskæftigelse her.

Fra Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Særlige vejledningsbehov

Lær at vurdere unges behov for vejledning ud fra psykologiske og sociologiske perspektiver og få indblik i metoder, der er særligt velegnede til målgruppen.

Læs mere

Karrierelæring

Lær at betragte unges valg af uddannelse som et læringsanliggende. Du får indblik i, hvordan du kan integrere karrierelæring i undervisning og vejledning.

Læs mere

Kollektive vejledningsformer

Lær at tilrettelægge og gennemføre vejledning i grupper og større hold, og få forståelse for gruppedynamikkens betydning for processen.

Læs mere

Fra Den pædagogiske diplomuddannelse

Kollegial vejledning

Få viden om vejledningsteorier og -metoder inden for kollegial vejledning, og indgå i samarbejde om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur.

Læs mere

Fra Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelses- og karrierevejledning

Få indsigt i vejledningsteorier og -metoder og etiske dilemmaer i vejledningsarbejdet. Du udvikler sig selv og din rolle som vejleder.

Læs mere

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede forløb eller andet inden for vejledningsområdet? Så kontakt:

Grethe Fogh Nielsen
Faglig leder for vejledning
gfni@ucsyd.dk
7266 5227

04

Trivsel, inklusion og samarbejde

Moduler som har fokus på trivsel, inklusion og samarbejde

Vi tilbyder forskellige moduler inden for området Trivsel, inklusion og samarbejde. Vi har udvalgt en række moduler, der kan være særligt relevante for dig, men du kan også se hele UCSYDs udbud inden for Undervisning og pædagogik.

Fra Den pædagogiske diplomuddannelse

Konflikthåndtering

Skab kontakt i konflikter, og lær at håndtere dem konstruktivt i samarbejde med elever, kollegaer eller organisatorisk og skab øget trivsel. Lær også, hvordan du håndterer konflikter som den vejledende eller støttende part med konflikthåndterende processer og metoder.

Læs mere

Mobning og sociale inklusions- og eksklusionsprocesser

Lær at håndtere forebyggelses- og interventionsarbejde i forhold til mobning. Forstå fænomenet mobning på baggrund af forskellige teoretiske paradigmer og forståelser.

Med dette modul lærer du ikke blot at håndtere mobning efter det er opstået, men du lærer også at identificere og
håndtere de konflikter og processer, som ligger forud for mobningen.

Læs mere

Læring, kontakt og trivsel

Lær, hvordan du skaber pædagogiske indsatser, der fremmer læring, kontakt og trivsel hos børn, unge og voksne med vanskeligheder. Lær også at indhente information og iværksætte samarbejde om den pædagogiske indsats.

Læs mere

Kommunikation

Lær om kommunikationsteorier og metoder, og hvordan du kan bruge dem i praksis, samt hvordan du bruger kommunikationsredskaber og relationer i dit arbejde. Du kommer også til at reflektere over den kontekst, som
du kommunikerer i og relationernes betydning for kommunikationen og den konsekvens, de har.

Læs mere

Nyere fremmedsprogspædagogik og -didaktik

Lær at skabe de bedste rammer og forudsætninger for fremmedsprogsundervisning. Få nyeste viden om fremmedsprogpædagogik og -didaktik. Lær også at inddrage ny viden og teknologi til sprogforståelse og kommunikation.

Læs mere

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede forløb eller andet inden for undervisning og pædagogik? Så kontakt:

Lone Houmann Holst
Faglig leder for undervisning og pædagogik
lhho@ucsyd.dk
7266 5211

05

Didaktiske og pædagogiske kompetencer

...

06

Unge med særlige behov

...

07

Ordblindevenlig undervisning

...

08

Ledelse

...

09

Kultur, bevægelse og friluftsliv

...