Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYDs uddannelser har igen fået det store kvalitetsstempel

Publiceret:

UC SYD er for anden gang blevet kvalitetsstemplet af Akkrediteringsrådet, der vurderer de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at sikre kvalitet og relevans i deres uddannelser.

UC SYDs kvalitetsarbejde lever med andre ord op til akkrediteringslovens kriterier for uddannelseskvalitet. Den positive akkreditering betyder blandt andet, at UC SYD fortsat har frihed til at oprette nye uddannelser og udbud og justere i eksisterende uddannelser.

Akkrediteringsrådet traf torsdag 24. november afgørelsen om institutionsakkrediteringen, og bag afgørelsen ligger en rapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution med faglige vurderinger og en indstilling fra et panel af eksperter, der har undersøgt UC SYDs arbejde med kvalitetssikring.

Stor indsats
Bag den positive bedømmelse ligger et stort arbejde med organisationens kvalitetssikring. I januar og maj har Akkrediteringspanelet besøgt UC SYD og mødt ledere, undervisere, studerende og praktikkoordinatorer.

Panelet har været i dialog med enkelte uddannelser om centrale elementer i kvalitetsarbejdet og har under begge besøg givet roser til UC SYD for organisationens kvalitetsarbejde siden 2017, hvor UC SYD blev akkrediteret første gang.

Allerede i januar anerkendte panelet UC SYD for den forenkling af kvalitetssikringssystemet, der er sket siden første runde af institutionsakkreditering. En forenkling af systemet var én af anbefalingerne, da UC SYD blev akkrediteret første gang.

Systematik i kvalitetssikringsarbejdet
Akkrediteringsrådet lægger i deres vurdering vægt på, at der er en tydelig kvalitetskultur og systematik i kvalitetssikringsarbejdet. Alle kender og bruger de forskellige elementer i kvalitetssikringssystemet, og derudover fremhæver rådet den tætte kontakt til praksisfeltet, som giver de studerende erfaring med den profession, de skal ud i.

Tilbagemeldingen fra rådet vækker glæde hos UC SYDs rektor, Alexander von Oettingen.

– Vi er glade for den positive tilbagemelding og blåstemplingen af UC SYDs kvalitetsarbejde, som akkrediteringsrådet har givet os. Mange medarbejdere og flere uddannelser har deltaget i processen og ydet en stor indsats for at få det til at lykkes. Samtidig har vi fået nogle gode og konstruktive input til opmærksomhedspunkter, som vi vil arbejde med i de kommende år.

Flere informationer
Rektor Alexander von Oettingen, 72 66 52 09, avoe@ucsyd.dk.

FAKTA: Om institutionsakkreditering

En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et system, der kan sikre deres uddannelsers kvalitet.

 

Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt kvalitetssikringen er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende i praksis til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.

 

Ved institutionsakkreditering træffer Akkrediteringsrådet afgørelse om enten positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering.

 

Kilde: Akkrediteringsrådet

 

Om UC SYDs akkrediteringsproces på akkrediteringsrådets hjemmeside.